“Podrška koju pružate djeci, njihovim roditeljima i nastavnicima je neprocjenjiva. Psihosocijalne i rehabilitacijske usluge su veoma važne za razvoj djece. Inspirativno je što ste usmjereni ka inkluziji i stvaranju okruženja koje odgovara na potrebe djece. Imajući u vidu da i razvijene zemlje poput Austrije imaju poterškoća sa ispunjavanjem svih ciljeva zacrtanih UN Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom, ne iznenađuje da i BiH doživljava određene izazove. Inkluzija je process, ne može se postići za jedan dan, bitan je doprinos svakog pojedinca, a u tome obrazovanje ima značajnu ulogu.
Impresionirani smo da je do sada više od 3000 nastavnika i predstavnika zajednica učestvovalo u različitim obukama. Ovaj broj govori o tome da postoji želja za promjenom. DUGA budućim generacijama daje priliku da razumiju potrebe drugihh i podstiče ih u vrijeme promjena i razvoja. Ovo je jedini način da društvo napreduje i postigne veći stepen zadovoljstva. Različitost ljude čini jedinstvenim, interesantnim i uzbudljivim. Vi imate snagu da pravite promjene. Hvala vam što ste nas motivirali i dali nam priliku da vas posjetimo!“
Inclusive education students from Karl-Franzens University of Graz, Austria