fbpx

Bolji pristup obrazovanju kroz kvalitetne usluge u zajednici

Izradom online sadržaja za odgajatelje, roditelje/staratelje i djecu predškolskog uzrasta, te unaprjeđenjem njihovih osobnih i profesionalnih kompetencija, u saradnji s JU “Djeca Sarajeva” i uz podršku Partage, Francuska, želimo olakšati pristup kvalitetnom odgoju i obrazovanju za djecu u riziku od socijalne isključenosti.

PARTNER I DONATOR od 2004. godine

Djeca predškolskog uzrasta za koju postoji rizik od socijalnog isključivanja i ograničenog pristupa odgojno-obrazovnim programima su postala naročito osjetljiva za vrijeme COVID-19 pandemije, usljed koje je došlo do stvaranja drugačijeg tempa porodičnog života, učenja i provođenja slobodnog vremena. Zatvaranje škola, rad od kuće i fizička izolacija zahtijevaju drugačiju organizaciju i postavljaju veće zahtjeve pred roditelje. S jedne strane ovo je postala dobra prilika za uključivanje roditelja u proces odgoja i obrazovanja djece. S druge strane, postoji manjak resursa za roditelje koji se mogu koristiti za učenje kod kuće i u online okruženju. Programom u trajanju od 12 mjeseci u toku 2021. godine nastojimo kreirati prilike za osobni i profesionalni razvoj odgajatelja i roditelja, resurse koji mogu olakšati predškolski odgoj i obrazovanje djece, kao i mogućnosti za razvoj vještina kod vulnerabilne djece koje će im olakšati uključivanje u školkso okruženje.

Pristup kvalitetnom obrazovanju za svako dijete 

Cilj ovog programa je unaprjeđen pristup kvalitetnom obrazovanju stvaranjem resursa za odgajatelje, djecu i porodice.  Ovo je moguće ostvariti:

  • Ulaganjem u osobni i profesionalni razvoj odgajatelja
  • Izradom edukativnog online sadržaja
  • Podsticanjem djece iz vulnerabilnih skupina na usvajanje vještina radi uspješnijeg uključivanja u inkluzivno okruženje
  • Osnaživanjem roditelja

Projektne aktivnosti:

  • Obuka za odgajatelje “Pristupi koji njeguju ravnopravnost, različitost i inkluzivnost” i online sadržaji: Saradnja s roditeljima, Razumijevanje različitosti i izgradnja identiteta, Socio-emocionalno učenje.
  • Radionice za djecu: Socio-emocionalno učenje, Izgradnja identiteta, Razumijevanje razičitosti.
  • Podrška roditeljima u vidu tematskih radionica i online sadržaja: Upravljanje konfliktima, Stvaranje pozitivnih navika, Empatija i međusobno razumijevanje.