Borba protiv socijalne isključenosti i pristup obrazovanju za djecu u riziku od socijalne isključenosti za vrijeme COVID-19

Inkluzija djece s invaliditetom je uspješna kada su ona uključena u svoju vršnjačku grupu. Osobno usmjerene metodologije koje primjenjuju nastavnici u inkluzivnom okruženju osiguravaju usklađenost s Članom 24. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, s naročitim fokusom na Učešće djece s invaliditetom u obrazovanju.
Partnerski projekat
Kako je nastao projekat

Indikatori inkluzivnog obrazovanja kreirani na državnom nivou, između ostalog trebaju biti podrška obrazovnim vlastima u integrisanju vršnjačke podrške i tranzicije u obrazovanju u postojeće inkluzivne politike i prakse. Postepeno usvajanje i primjena Indikatora i njihovo uključivanje u programe podrške u inkuzivnom okruženju će omogućiti refleksiju pricipa inkluzivnosti na praktičnom nivou.

Rješenje

Kao odgovor na ovaj izazov socijalne isključenosti djece s invaliditetom, jačanje kompetencija nastavnika u oblasti socio-emocionalnog razvoja djece s invaliditetom u inkluzivnom okruženju će dovesti do povećanog uključivanja i učešća djece s invaliditetom u obrazovanju. Primjena metodologija osobno usmjerenog planiranja će doprinijeti da djeca i njihove porodice imaju veću kontrolu nad uslugama i podršci koju dobivaju.

Rezultati

Osnaženi nastavnici i obrazovne institucije koje podržavaju osobno usmjerene pristupe će omogućiti učešće djece s invaliditetom u obrazovanju. Prema tome:

  • 100 djece s invaliditetom će biti uključeno u vršnjačke grupe, a njihove socio-emotivne vještine razvijene;
  • 200 nastavnika će primijeniti prakse socijalne inkluzije u cilju podsticanja vršnjačke podrške, tranzicije u obrazovanju i osobno usmjerenog planiranja;
  • Ministarstva obrazovanja koja budu uključena u projekat će dati svoju podršku u implementaciji politika inkluzivnog obrazovanja u skladu s Članom 24. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, s posebnim fokusom na Učešće djece s invaliditetom u obrazovanju.
Metodologija

Da bi ovo postigli, DUGA će:

  • Zagovarati i podizati svijest (izrada edukativnih videa, sastanci) u ministarstvima obrazovanja, školama i među nastavnicima o Indikatorima inkluzivnog obrazovanja i odgovarajućim praksama;
  • Izraditi materijale za obuku i sadržaj za društvene mreže koji se odnosi na Pristup obrazovanju; Realizirati obuku iz osobno usmjerenih pristupa za nastavnike (metodologija Krugovi prijatelja i Tranzicija u obrazovanju);
  • Pružiti mentorstvo nastavnicima koji budu pohađali obuke u realizaciji aktivnosti s djecom u inkluzivnom okruženju.