fbpx
18/12/2019

Novosti iz vrtića

Informacije za roditelje djece predškolskog uzrasta u programu "Predškolsko obrazovanje za svu djecu"
22/11/2019

Dan djeteta – 20. novembar

Dan djeteta je u DUGI predstavljen brigom o djeci i roditeljima
04/11/2019

Krugovi prijatelja za svako dijete

Obuku iz metodologije Krugovi prijatelja za odgajatelje Udruženje „DUGA“ je realizovalo u saradnji sa Asocijacijom LEDA i uz podršku CARITAS Švicarske
11/10/2019

Tranzicijski planovi

Otkrijte i razvijajte ciljeve koje je potrebno dosegnuti da bi osoba uspješno prešla u sljedeću životnu fazu
04/10/2019

Savremene tehnologije u službi zaštite prava ranjivih grupa

Obuka ''Komunikacija putem društvenih medija'' omogućiće će nam da naš rad bude vidljiviji online, te da uspješnije promoviramo prava naših korisnika i socijalne usluge koje su im na raspolaganju.
03/10/2019

Susreti u Pragu za bolju podšku osjetljivim društvenim skupinama u BiH

Udruženje „DUGA“ će učestvovati na obuci ''Komunikacija putem društvenih medija'', koju organizuje CARE International od 1.10. do 3.10. 2019. u Hotelu Termag na Jahorini