fbpx
16/05/2020

Predstavljanje indikatora inkluzivnog obrazovanja

Webinar prezentacija "Indikatora za praćenje implementacije inkluzivnog obrazovanja u skladu s članom 24 Konvencije o pravima osoba s invaliditetom"
16/05/2020

Indikatori inkluzivnog obrazovanja

Indikatori za praćenje implementacije inkluzivnog obrazovanja u skladu s članom 24 Konvencije o pravima osoba s invaliditetom
24/04/2020

Podrška razvoju inkluzivnosti u predškolskom odgoju i obrazovanju

Aktivnosti kojima smo, uz podršku Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, radili na razvoju inkluzivnosti u predškolstvu u periodu od 11.2019. do 02.2020.
01/04/2020

Romske porodice u vrijeme pandemije

Upoznajte se sa timom DUGE kroz priče iz svakodnevnice - deseti dio
28/03/2020

Ostavi trag

Upoznajte se sa timom DUGE kroz priče iz svakodnevnice - deveti dio
28/03/2020

Moja zabava i inspiracija

Upoznajte se sa timom DUGE kroz priče iz svakodnevnice - osmi dio