fbpx
10/12/2020

Priručnik za unapređenje inkluzivnog odgoja i obrazovanja

Brošuru koja je pred vama pripremili smo s namjerom da predstavimo metodologije i tehnike koje mogu odgovoriti na zahtjeve inkluzivnog obrazovanja kada je u pitanju učešće učenika s invaliditetom u odgojno-obrazovnom procesu.
07/12/2020

Uspješno završen trogodišnji projekat „Unapređenje socijalnih usluga kroz jačanje NVO u BiH”

Uz podršku Češke vlade, CARE Češka, CARE International Balkans i šest partnerskih organizacija civilnog društva uspješno smo realizirali trogodišnji projekat „Unapređenje socijalnih usluga kroz jačanje NVO u BiH"
20/09/2020

Kako prepoznati probleme u govoru?

Važno je na vrijeme prepoznati i reagovati na nedovoljno razvijen govor i jezik djeteta, te se obratititi stručnoj osobi, kako bi dijete sa samopouzdanjem i razvijenim govorno-jezičkim sposobnostima krenulo u nove životne podvige.
15/09/2020

Dvojezičnost (bilingvizam) kod djece

Najčešća pitanja koja roditelji postavljaju su: Da li je moje dijete zbunjeno? Da li će moje dijete biti pametnije ako se koristi s dva jezika istovremeno? Da li je bolje ne miješati jezike? Da li će moje dijete kasniti u razvoju govora, imati govorne poteškoće ili poremećaje?
07/09/2020

Kako da Vaše dijete prije progovori

Šta je moguće uraditi da dijete lakše usvoji pojedine glasove i samim tim prije progovori?
02/09/2020

Izazovi pandemije, izolacije i online nastave – (ne)postojanje socijalnih vještina kod djece

Jedan od izazova online nastave je i nedovoljan socijalni kontakt među djecom. Fokus je stavljen na akademski uspjeh djece, a druženje, igra, zabava, i usvajanje socijalnih vještina ostali su u drugom planu. Kroz online program djeca i adolescenti će imati priliku da razvijaju životne vještine. Omogućite i Vi djetetu da započne svoje Herojsko putovanje.