fbpx
October 11, 2019

Tranzicijski planovi

Otkrijte i razvijajte ciljeve koje je potrebno dosegnuti da bi osoba uspješno prešla u sljedeću životnu fazu
October 4, 2019

Savremene tehnologije u službi zaštite prava ranjivih grupa

Obuka ''Komunikacija putem društvenih medija'' omogućiće će nam da naš rad bude vidljiviji online, te da uspješnije promoviramo prava naših korisnika i socijalne usluge koje su im na raspolaganju.
October 3, 2019

Susreti u Pragu za bolju podšku osjetljivim društvenim skupinama u BiH

Udruženje „DUGA“ će učestvovati na obuci ''Komunikacija putem društvenih medija'', koju organizuje CARE International od 1.10. do 3.10. 2019. u Hotelu Termag na Jahorini
September 27, 2019

Obuka iz Komunikacije putem društvenih medija

Udruženje „DUGA“ će učestvovati na obuci ''Komunikacija putem društvenih medija'', koju organizuje CARE International od 1.10. do 3.10. 2019. u Hotelu Termag na Jahorini
July 8, 2019

Godišnji izvještaj za 2018. godinu

Saznajte o DUGINIM aktivnostima u toku 2018. godine
June 3, 2019

Predškolsko obrazovanje za svu djecu

Važno obavještenje za roditelje/ staratelje djece predškolskog uzrasta