March 6, 2019

Udruženje “DUGA” doniralo Numicon setove JU “Djeca Sarajeva”

“Numicon je na ovim prostorima novo didaktičko sredstvo, primjenjivo u radu s djecom predškolskog uzrasta, koji pruža velike mogućnosti i odličan je za izražavanje kreativnosti pri približavanju matematičkih pojmova djeci. Utječe na povećavanje koncentracije i pažnje kod djece.”
February 6, 2019

Podrška razvoju djece predškolskog uzrasta

Promjena u životima djece kroz uključivanje u odgovarajuće programe predškolskog odgoja i obrazovanja
January 23, 2019

“Da vrtić bude radost” Općina Novi Grad

Rezultati projekta "Da vrtić bude radost" Općina Novi Grad, Sarajevo
December 11, 2018

Predškolsko obrazovanje za svu djecu

Dosadašnji rezultati u okviru PEACH projekta
December 3, 2018

Završetak projekta “Kvalitetne inkluzivne prakse”

Rezultati projekta "Kvalitetne inkluzivne prakse" prezentirani su tokom Završnog susreta u Mostaru
November 14, 2018

Numicon u vrtićima!

Djeca predškolske ustanove JU “Djeca Sarajeva” u općini Centar će kroz zabavne aktivnosti sa Numiconom učiti o matematici