fbpx
08/04/2020

Vježbe za korekciju artikulacije glasa C

Vježbajte pravilan izgovor glasa C
06/04/2020

Vježbe za korekciju artikulacije glasa S

Vježbajte pravilan izgovor glasa S
02/04/2020

Vježbe za artikulaciju glasova Č, Ć, Dž i Đ

Vježbajte pravilan izgovor glasova Č, Ć, Dž i Đ
01/04/2020

Vježbe za korekciju artikulacije glasa Ž

Vježbajte pravilan izgovor glasa Ž
27/03/2020

Vježbe za korekciju artikulacije glasa Š

Vježbajte pravilan izgovor glasa Š
25/03/2020

Vježbe za korekciju artikulacije glasa L

Vježbajte pravilan izgovor glasa L