fbpx
04/02/2021

Bolji pristup obrazovanju kroz kvalitetne usluge u zajednici

Programom u trajanju od 12 mjeseci u toku 2021. godine nastojimo kreirati prilike za osobni i profesionalni razvoj odgajatelja i roditelja, resurse koji mogu unaprijediti predškolski odgoj i obrazovanje djece, kao i mogućnosti za razvoj vještina kod vulnerabilne djece koje će im olakšati uključivanje u školsko okruženje.  
09/12/2020

Inkluzivna tranzicija za dijete i porodicu

Projekat ima za cilj promovirati kvalitetnu inkluzivnu tranziciju unutar školskog sistema, doprinoseći tako izgradnji inkluzivne zajednice u kojoj se svaki pojedinac razvija (dijete, roditelj, nastavnik) i djeluje shodno njegovim mogućnostima, interesovanjima i željama.
24/08/2018

Kvalitetno inkluzivno obrazovanje sada!

Izradom nedostajućih dokumenata, te kroz medijske nastupe o izazovima inkluzivnog obrazovanja, u saradnji sa MyRight-Empowers people with disabilities i uz podršku Light for the World Austrija, želimo unaprijediti kapacitet nadležnih institucija i organizacija osoba s invaliditetom ovim trogodišnjim projektom.