fbpx
02/10/2018

Jačanje kapaciteta NVO i poboljšanje pristupa socijalnim pravima, zaštiti i njezi u BiH

U saradnji sa CARE International i finansijsku podršku Češke razvojne agencije i CARE Češka stvaramo prilike da najranjivije kategorije društva imaju bolji pristup uslugama socijalne zaštite i njege, te da njihova prava budu uvažena i promovirana. Učešće korisnika osigurava veću otpornost zajednice i jača socijalnu koheziju.
04/09/2018

Metodologija Krugovi prijatelja

Metodologija “Krugovi prijatelja“ dala nam je potvrdu da je neophodno voditi brigu o socijanoj inkluziji i razvijati pristupe koji će podržavati aktivnije uključivanje djece. Shvatili smo koliko je važno PITATI DJECU. Pitamo djecu jer smo dobili nevjerovatne odgovore koji su smjernica u odgojnim nastojanjima. Ovaj priručnik predstavlja prikaz iskustava u primjeni metodologije u Bosni i Hercegovini.
24/08/2018

Kvalitetno inkluzivno obrazovanje sada!

Izradom nedostajućih dokumenata, te kroz medijske nastupe o izazovima inkluzivnog obrazovanja, u saradnji sa MyRight-Empowers people with disabilities i uz podršku Light for the World Austrija, želimo unaprijediti kapacitet nadležnih institucija i organizacija osoba s invaliditetom ovim trogodišnjim projektom.
24/08/2018

Predškolsko obrazovanje za svu djecu

Kvalitetnim predškolskim odgojem i obrazovanjem omogućimo jednak početak za svu djecu po polasku u osnovnu školu i postavimo čvrste temelje za nastavak njihovog školovanja. Trogodišnja saradnja sa CARITAS Švicarska ima za cilj da poveća stopu uključenosti djece iz arginaliziranih grupa, a naročito djece Romske nacionalnosti.