fbpx
04/05/2021

Inkluzivna tranzicija – animacija

Predstavljanje "Smjernica i preporuka za planiranje inkluzivne tranzicije u obrazovanju".
04/04/2021

Obrasci – resursi za planiranje tranzicije u obrazovanju

Obrasci koji se nalaze u dokumentu "Smjernice i preporuke za planiranje inkluzivne tranzicije u odgoju i obrazovanju" dati su u pdf formatu, kako biste ih mogli preuzeti i štampati po potrebi.
04/04/2021

Tranzicija u obrazovanju – smjernice i preporuke

Smjernice i preporuke za planiranje inkluzivne tranzicije u obrazovanju su namijenjene svima koji rade s djecom i porodicama u periodu prelaska učenika iz razredne u predmetnu nastavu.
17/03/2021

Tranzicija u obrazovanju – preporuke

Šta možete učiniti da djetetu i porodici tranzicija iz razredne u predmetnu nastavu bude uspješna? Iz ugla učenika, roditelja/staratelja i nastavnika.
18/02/2021

Inkluzivna tranzicija – Analiza prepreka

Predstavljamo "Analizu prepreka prilikom tranzicije iz razredne u predmetnu nastavu u školama u Kantonu Sarajevo" u okviru projekta "Inkluzivna tranzicija za dijete i porodicu" uz podršku Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS.