Digitalizacija i inkluzivno obrazovanje

Projekat “Digitalizacija i inkluzivno obrazovanje: Da niko ne ostane isključen u digitalnoj eri” (DigIn), usmjeren je na povećanje učešća učenika s invaliditetom u digitalnom obrazovanju. Fokus na “Inovativnim praksama u digitalnoj eri” tiče se osnaživanja nastavnika i njegovanja socijalne inkluzije.

Partnerski projekat

Učenje na daljinu – učenje od kuće

Države širom svijeta su u cilju sprječavanja širenja COVID-19 pandemije poduzimale mjere zatvaranja škola, što je rezultiralo učenjem na daljinu. Vremenom je postalo očigledno da ta nova realnost ima velikog utjecaja na obrazovanje djece i mladih, naglašavajući već postojeće razlike među učenicima. Pojavljuje se pitanje jednakih prilika za sve.

Učenici s invaliditetom i učenje na daljinu

Mnoge škole su razvile uspješne oblike podučavanja i učenja na daljinu. Međutim, usljed različitih okolnosti, neke škole nisu obezbijedile pristup kvalitetnom obrazovanju za svu djecu. Naročito je došla do izražaja isključenost učenika s invaliditetom iz obrazovanja.  Prema UN istraživanju iz 2020, učenici s invaliditetom su imali najmanje koristi od učenja na daljinu. Nastavnici su se trebali prilagoditi novim pedagoškim konceptima i načinima podučavanja, bez nekog posebnog treninga ili resursa za uključivanje učenika s invaliditetom u učenje na daljinu.

Inovativne prakse u digitalnoj eri

Projekat “Digitalizacija i inkluzivno obrazovanje: Da niko ne ostane isključen u digitalnoj eri” (DigIn), usmjeren je na povećanje učešća učenika s invaliditetom u digitalnom obrazovanju. Fokus na “Inovativnim praksama u digitalnoj eri” tiče se osnaživanja nastavnika i njegovanja socijalne inkluzije.

DigIn projekat

• Dizajniranje i implementacija obuke za nastavnike za sticanje digitalnih kompetencija i podršku učenicima s invaliditetom u inkluzivnom okruženju, kombinovanoj nastavi ili za vrijeme učenja na daljinu.
• Opcija obuke za nastavnike nakon završetka projekta u vidu online resursa za sve zainteresovane buduće/ sadašnje nastavnike.
• Izrada resursa za uključivanje učenika s invaliditetom u digitalno obrazovanje, uključujući videa, pripreme časova i primjere dobre prakse.
• Preporuke i smjernice za nastavnike o pristupu postojećim resursima (na pr. komunikacijske platforme, aplikacije za učenje i sl.) koje se zasnivaju na kriterijima univerzalnog dizajna za učenje i odgovarajućim pedagoškim strategijama.

DigIn projekat će realizovati šest partnera iz četiri zemlje: Austrije, Bosne i Hercegovine, Italije i Sjeverne Makedonije. U projektu će učestvovati tri visokoškolske ustanove, jedna škola i dvije nevladine organizacije koje rade u oblasti inkluzivnog obrazovanja.  S obzirom da su uključene zemlje i institucije na različitim nivoima obrazovnih sistema, raspoloživih resursa, te iskustava s uključivanja učenika s invaliditetom u digitalno obrazovanje, biće moguće upoređivanje i razmjena iskustava u oblasti digitalnog i inkluzivnog obrazovanja.