Udruženje “DUGA” doniralo Numicon setove JU “Djeca Sarajeva”

U vrtiću Leptirić u srijedu 06.03.2019. u 12 sati je izvršena donacija sedam Numicon setova i sedam priručnika, kroz realizaciju programa “Matematika je svuda oko nas”, za unaprjeđenje odgojno-obrazovnog rada u predškolskim ustanovama.

Projektom “Inkluzivni predškolski odgoj i obrazovanje za pravično društvo“ obuhvaćeno je sedam vrtića JU “Djeca Sarajeva” u Općini Centar. Projektne aktivnosti uključuju i obuku odgajatelja i roditelja, edukacijsko-rehabilitacijsku podršku djeci, te izradu priručnika za roditelje.

Uručenju donacije su prisustvovali: Indira Mešković – Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS, v.d. Jasmina Čongo – direktorica JU “Djeca Sarajeva”, Damir Žarak – terenski koordinator projekta ReLOaD – UNDP, Anka Izetbegović – izvršna direktorica Udruženja “DUGA”, Abida Kapetanović – koordinatorica odgojno-obrazovnog rada JU “Djeca Sarajeva”, te Senita Zajko – koordinatorica projekta Udruženje “DUGA”.

Odgajateljica Amila Bičević je sa djecom prisutnima demonstrirala korištenje Numicon materijala u odgojnoj grupi.

Prema riječima odgajateljice: “Numicon je na ovim prostorima novo didaktičko sredstvo, primjenjivo u radu s djecom predškolskog uzrasta, koji pruža velike mogućnosti i odličan je za izražavanje kreativnosti pri približavanju matematičkih pojmova djeci. Veoma je zanimljiv i utječe na povećavanje koncentracije i pažnje kod djece.”

 

 

Realizacija projekta je omogućena u saradnji sa Općinom Centar, u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, koji finansira Evropska unija, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

 

Projekat finansira Evropska unija