fbpx

Osobni coaching

“Hvala ti na velikoj pomoći u vezi mog privatnog i poslovnog života. Nakon što sam dobila otkaz na poslu, trebalo je ponovo da osmislim svoj novi put u karijeri. Postavljala si prava pitanja, a ja sam sama dolazila do pravih odgovora u vezi sa svim tim izazovima. Sistematski smo zajedno pravile korake u razvoju plana koje ja sama ne bih znala osmisliti na taj način. Stvarno se osjeti ta tvoja želja da pomogneš drugima i to baš onako od srca“.

klijentica

Sa studijske posjete…

“Podrška koju pružate djeci, njihovim roditeljima i nastavnicima je neprocjenjiva. Psihosocijalne i rehabilitacijske usluge su veoma važne za razvoj djece. Inspirativno je što ste usmjereni ka inkluziji i stvaranju okruženja koje odgovara na potrebe djece. Imajući u vidu da i razvijene zemlje poput Austrije imaju poterškoća sa ispunjavanjem svih ciljeva zacrtanih UN Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom, ne iznenađuje da i BiH doživljava određene izazove. Inkluzija je process, ne može se postići za jedan dan, bitan je doprinos svakog pojedinca, a u tome obrazovanje ima značajnu ulogu.

Impresionirani smo da je do sada više od 3000 nastavnika i predstavnika zajednica učestvovalo u različitim obukama. Ovaj broj govori o tome da postoji želja za promjenom. DUGA budućim generacijama daje priliku da razumiju potrebe drugih i podstiče ih u vrijeme promjena i razvoja. Ovo je jedini način da društvo napreduje i postigne veći stepen zadovoljstva. Različitost ljude čini jedinstvenim, interesantnim i uzbudljivim. Vi imate snagu da pravite promjene. Hvala vam što ste nas motivirali i dali nam priliku da vas posjetimo!“

Studenti inkluzivnog obrazovanja sa Karl-Franzens Univerziteta u Graz, Austrija