Kako da razvijate socijalne vještine Vašeg prvačića

Zašto su socijalne vještine važne?

Socijalne vještine su neophodne za svakodnevnu komunikaciju s drugima. Ta komunikacija se može odvijati verbalno i neverbalno (govor tijela, izrazi lica i sl.). Dobro razvijene socijalne vještine olakšavaju ponašanje u društvenim kontekstima i pomažu da se razumiju pravila komunikacije s drugima. Da bismo bolje razumjeli druge važno je da prepoznamo njihova osjećanja i da s njima suosjećamo. Jedino tako možemo svoje ponašanje uskladiti sa situacijom i osigurati da se komunikacija odvija bez poteškoća.

Koje su to socijalne vještine:Two happy smileys on a bench

 • Izražavanje emocija: Kada dijete može prepoznati i imenovati emociju koju osjeća, tada je u stanju da objasni kako se osjeća. Tada dijete možete naučiti kako da se nosi s određenim emocijama, a najbolji način da to uradite je da modelirate željeno ponašanje. Djeca najbolje uče iz primjera.
 • Komunikacija: Nivo komunikacije djeteta sa svijetom koji ga okružuje zavisi od uzrasta i vremenom se usložnjava. Na početku je to samo kontakt očima. Do uzrasta od 5-6 godina dijete bi trebalo razlikovati učtivo od neučtivog ponašanja, znati pozdraviti drugu osobu, te razlikovati komunikaciju s odraslima od one sa vršnjacima.
 • Sposobnost slušanja: Ova je vještina neophodna za učenje, te za sve situacije u kojima ishod zavisi od usvajanja, razumijevanja i prenošenja informacija. Odlična igra za vježbanje je igra „gluhih telefona“ koja postaje složenija povećavanjem broja riječi u rečenici.
 • Briga o drugima: Još od ranog uzrasta djeca uče kako da se sa suosjećanjem odnose prema drugima i kako da brinu za životinje. Bitna vještina unutar ove je upravljanje konfliktima na konstruktivan način, bez pribjegavanja nasilnom ponašanju.

Koji su preduslovi za razvoj socijalnih vještina?

 • Samoregulacija: Sposobnost da se izazove, održi i promijeni emocija, ponašanje, pažnja i nivo aktivnosti, da bi odgovorili situaciji u kojoj se nalazimo na društveno prihvatljiv način.
 • Predjezičke vještine: Upotreba različitih oblika komunikacije koja ne uključuje govor, kao što je jezik tijela, izrazi lica, imitacija, kontakt očima.
 • Razumijevanje i izražavanje govorom: Izražavanje potreba, želja i razmišljanja putem govora, znakovnog jezika ili drugih alternativnih oblika komunikacije.
 • Pažnja i koncentracija: Istrajnost i neometana uključenost u aktivnost dok se zadatak ne obavi.
 • Sposobnost igre: Samostalno uključivanje u aktivnosti koje donose zadovoljstvo i koje mogu biti usmjerene prema određenom cilju.
 • Planiranje i slijed događaja: Poduzimanje niza koraka koji dovode do određenog rezultata.

Kako se mogu unaprijediti ove vještine?A red heart on a daisy

 • Igrajući se sa svojim djetetom Vi pomažete u razvoju pažnje, interesovanja, saradnje, te čekanja na svoj red.
 • Emocije je važno razumjeti i ispoljiti na prihvatljiv način, te ih prepoznati kod drugih ljudi. Kada je Vaše dijete uznemireno ostanite smireni i pružite podršku i utjehu.
 • Empatija: Uz Vašu pomoć dijete će naučiti da prepozna i razumije kako se drugi ljudi osjećaju, te će svoje rekacije prilagoditi situaciji u kojoj se nalazi. Empatija se počinje pojavljivati od četvrte godine života.

Koje aktivnosti razvijaju socijalne vještine?

 • Igranje uloga: Vježbajte ponašanje na igralištu ili zabavi na kojoj dijete nikoga ne zna. Napravite listu stvari koje dijete može reći u takvim situacijama:
  • Prilikom upoznavanja
  • Da se priključi grupi koja se igra
  • Da pregovara s vršnjacima (na pr. “Ne želim kamion. Mogu li dobiti auto?”).Ludo social board game
 • Društvene priče su kratki opisi određene situacije, događaja ili aktivnosti. Uključuju specifične informacije o tome šta očekivati u tom slučaju i na koji način postupati u toj situaciji. Tako društvene situacije postaju predvidljivije i djeca znaju šta mogu očekivati. Recimo odlazak kod stomatologa, prvi dan škole, putovanje avionom i sl.
 • Pjesmice mogu pomoći djeci da nauče o različitim emocijama. Na primjer “Kad si sretan…”.
 • Društvene igre poput “čovječe ne ljuti se” podstiču dijete da čeka svoj red na bacanje kockice. Također, društvene igre uče dijete da ne može uvijek biti pobjednik, te pomažu da se lakše nosi kada gubi u igri.
 • Razgovor uz igru s balonom: Dok bacate balon jedno drugom (ili u većoj grupi) neka svako kaže postavi pitanje, komentariše ono što je rečeno ili doda nešto na započetu temu. Djeca tako uče da učestvuju u konverzaciji.

Prema tome, radionice Herojsko putovanje za roditelje do upisa u školu će Vama olakšati pripremu i polazak djeteta u školu kroz:

 • Praktične preporuke za postupanje u pripremi djeteta za polazak u školu
 • Razmjenu iskustava s drugim roditeljima
 • Pristup informacijama i sadržajima koji se odnose na roditeljstvo u periodu ranog školskog uzrasta
Vi ste najvažnija podrška svom djetetu. A DUGA je tu da bude podrška Vama. Jer zajedno ćemo lakše. Zašto već danas ne biste napravili prvi korak u osnaživanju sebe u ulozi roditelja?
Prijavite se na radionice Herojsko putovanje za roditelje do upisa u školu OVDJE.