fbpx

Kako da Vaše dijete prije progovori

Kojim redoslijedom djeca usvajaju glasove?

U jezicima kao što je naš, samoglasnici su najvažniji i čine oko 50% jezika. Šta to praktično znači?
To znači da prilikom izgovora trebamo posebno obratiti pažnju na samoglasnike, odnosno moramo raditi na njihovoj izgradnji. Kod djece se prvo javlja samoglasnik A, zatim E, a najteži za izgovor su U i I. Svi ovi samoglasnici trebaju biti formirani do sedmog mjeseca djetetovog života.

U uzrastu od sedmog do devetog mjeseca, djeca bi trebala da imaju formirane glasove M i N. Glasovi M i N su veoma važni. Glas M „otvara vrata“ za glasove P i B. Glas N je važan zbog toga što je dentalni (zubni) glas i „otvara vrata“ za izgovor glasova T i D. Dakle kada dijete nauči izgovor samoglasnika, te glasove M i N, počinje govoriti „mama“ ili „ne, ne“. “Mama” je prva riječ u životu svakog dijeteta, a druga riječ je “ne, ne” i to je specifično za sve jezike svijeta.

 

 

Glasovi T i D su matični glasovi našeg jezika iz kojeg nastaju deseci drugih glasova. Ako dijete nema razvijene glasove T i D u svom govoru, ono automatski neće izgovarati sljedeće glasove: S, C, Z, Š, Ž, Č, Ć, DŽ i Đ. Pogledajte primjere nastanka ovih složenijih glasova:
– Glas C nastaje spajanjem glasova T i S (TS,TS,TS,TS)
– Glas Č nastaje spajanjem T i Š (TŠ, TŠ, TŠ, TŠ)

Ako primijetite da dijete nije usvojilo samoglasnike, nazale i plozive do devetog mjeseca života…

Dakle kao što možete primjetiti, ništa u našem jeziku ne nastaje samo od sebe, nego je za sve potreban slijed. Imajući sve ovo u vidu, šta je moguće uraditi da dijete lakše usvoji pojedine glasove i samim tim prije progovori? Počinjemo tako što djetetu pokazujemo kako oblikovati usta prilikom izgovora pojedinih glasova.

Ovo je glas A (svojim primjerom djetetu pokažite kako da imitira izgovor glasa A), a zatim učite ostale samoglasnike. Glasove M, N, B i P djeca mogu učiti dva do tri puta dnevno po pet minuta. Važno je napomenuti da ovo učenje može trajati i po dva do tri mjeseca. Kako bi dijete što pravilnije i brže naučilo izgovor ovih glasova, možete koristiti sljedeće riječi: mama, baka, beba, buba, tata, dedo. Da bi dijete lakše naučilo ove pojmove, možete pokazivati slike o kojima govorite: bake, tate, mame, nene, bebe i bube. Kroz dva do tri mjeseca, dijete će naučiti izgovor samoglasnika, nazale (M i N) i ploziva (P,B,G,K).

Ukoliko ovakav način rada ne bude dao rezultate (tu mislimo isključivo na rad roditelja/staratelja sa svojom djecom), savjetujemo Vam da potražite stručnu pomoć logopeda.

 

Za Vas pripremio:
Arnes Šabanović
Logoped u Udruženju “DUGA”