fbpx

Kako prepoznati probleme u govoru?

Da li ste primijetili da Vaše dijete ima problema u govoru?

Da li ste se već posavjetovali s logopedom?

Zbog današeg ubrzanog načina života roditelji imaju manje vremena da se posvete svojoj djeci. Tako djeca sve više vremena provode uz mobitele, tablete, računare, pa su i posljedice u razvoju govora sve češće

U istraživanju koje sam proveo prije tri godine u jednoj osnovnoj školi s učenicima prvog razreda, došao sam do rezultata da oko 40% djece ima neki od oblika govorno – jezičkih poteškoća. Želim stoga da Vam pomognem u prepoznavanju problema u govoru kod svog djeteta. Slijede pokazatelji radi kojih, u zavisnosti od uzrasta djeteta, trebate da se posavjetujete s logopedom:

 • Ako se prvi krici ne javljaju do prve godine.
 • Ako se prva riječ sa značenjem ne javi u prvoj godini (mama, tata, babo, ne-ne).
 • Ako nije progovorilo do 18 mjeseci. Tada treba da se javite na logopedsko savjetovanje radi procjene i preporuke da li je potrebno nešto poduzeti, obratiti se drugom stručnjaku (pedijatru, psihologu, defektologu) ili je dovoljan taj jedan savjetodavni razgovor.
 • Ako ne obraća pažnju na zvukove i govor, ako ne reaguje na lice osobe koja brine o njemu (prije svega majke).
 • Ako ne koristi geste.
 • Ako nemaja razvijen socijalni govor sa dvije i po godine.
 • Kada govor nije razumljiv s tri godine.
 • Kada zapinje u govoru i ima zastoje i prekide u govoru.
 • Kada ne izgovara pravilno sve glasove maternjeg jezika a ima pet i po godina.
 • Kada je rječnik oskudan.
 • Kada je rečenica nerazvijena u skladu s uzrastom.
 • Kada je glas promukao.

Za uredan razvoj govora i jezika je važno da konstantno razgovarate sa svojom djecom, a ne da ih prepustite izloženosti mobitela, tableta, računara i ostalih informacionih tehnologija.

Ukoliko na vrijeme reagujete na nedovoljno razvijen govor i jezik svog djeteta i obratite se stručnoj osobi, dijete će:

 • školu dočekati spremno,
 • imati izgrađeno samopozdanje,
 • postojaće manja vjerovatnoća poteškoća u čitanju i pisanju,
 • rječnik će biti bogatiji,
 • dijete će lakše uspostavljati komunikaciju s vršnjacima i odraslim osobama.

Za Vas pripremio:
Arnes Šabanović
Logoped u Udruženju “DUGA”