fbpx

Savremene tehnologije u službi zaštite prava ranjivih grupa

Zajedno sa predstavnicima još šest nevladinih organizacija prošli smo obuku na temu ”Komunikacija putem društvenih medija” koja se, u organizaciji CARE International, održala od 01. do 03. oktobra 2019.  Sedam udruženja, koja rade sa ženama i djecom žrtvama nasilja, osobama s invaliditetom, romskom zajednicom, LGBT osobama i drugim ranjivim kategorijama u Bosni i Hercegovini, učilo je kako savremene tehnologije staviti u službu zaštite najranjivijih.

Usavršavanjem svojih vještina pomažemo drugima

Kroz niz praktičnih radionica i dobrih primjera iz prakse, učili smo kako odnosi s javnošću, komunikacija preko društvenih mreža, te digitalni kanali oglašavanja, mogu olakšati naše online prisustvo, promovirati aktivizam u zajednici, zalaganje za prava korisnika, njihovu bolju informiranost, te konkurentnost na tržištu prilikom pružanja usluga.

Poboljšavamo pristup socijalnim pravima i zaštiti ranjivih grupa stanovništva u BiH

Kako bi društvo bilo bolje upoznato sa problemima ranjivih grupa, te ih počelo rješavati, važno je da postanu vidljivije u digitalnim medijima. Sedam uključenih udruženja učestalo radi na poboljšavanju pristupa socijalnim pravima i zaštiti ranjivih kategorija u BiH. Taj rad će od sada biti osnažen komunikacijskim tehnikama usvojenim na obuci.

Ova edukacija je značajna za naše Udruženje jer nam je omogućila da na praktičnim primjerima isprobamo usvojene vještine komunikacije putem društvenih medija i tako usavršimo vještine potrebne za efikasno predstavljanje korisnika, našeg aktivizma u zajednici i usluga koje možemo ponuditi.” – poručila je Marina Nezirović iz Udruženja „DUGA“.

 

Obuka je održana u saradnji s Agencijom Web Studio iz Mostara. Realizaciju radionice ”Komunikacija putem društvenih medija” omogućio je CARE International u okviru projekta „Unapređenje socijalnih usluga kroz jačanje NVO u BiH“, kojeg finansira Vlada Češke Republike i CARE Češka. Cilj projekta je jačanje kapaciteta 7 nevladinih organizacija kako bi se poboljšao pristup socijalnim pravima, zaštiti i njezi ranjivih kategorija u BiH (osobe sa invaliditetom, žene žrtve nasilja, Romi, LBGT populacija).

 

Kroz projekat „Unapređenje socijalnih usluga kroz jačanje NVO u BiH“ podržane su organizacije: Amica Educa Tuzla, UG ”Nešto više”, Istočno Sarajevo, UG „Budućnost“ Modriča, UG „Otaharin“ Bijeljina, Sarajevski otvoreni centar, Udruženje oboljelih od cerebralne paralize i distrofije Goražde, te Udruženje „DUGA“ Sarajevo.