fbpx

Krugovi prijatelja – animacija

Ova animacija pokazuje nastanak metodologije, te moguće situacije u kojima se može primijeniti da bi svako dijete bilo uključeno u svoju vršnjačku grupu.

Sva djeca koja pomažu svom prijatelju/ici jačaju učešćem u Krugu prijatelja:

  • Razvija se empatija
  • Poboljšavaju se vještine rješavanja problema
  • Pažljivije i s više razumijevanja slušaju druge
  • Lakše identificiraju i izražavaju osjećanja
  • Bolje razumiju povezanost ponašanja i potreba