fbpx

Kvalitetno inkluzivno obrazovanje sada!

Izradom nedostajućih dokumenata, te kroz medijske nastupe o izazovima inkluzivnog obrazovanja, u saradnji sa MyRight-Empowers people with disabilities i uz podršku Light for the World Austrija, želimo unaprijediti kapacitet nadležnih institucija i organizacija osoba s invaliditetom ovim trogodišnjim projektom.

PARTNERI I DONATORI– Oko 74.000 djece sa invaliditetom živi u Bosni i Hercegovini
– Veliki broj ove djece je isključen iz obrazovanja što ozbiljno utječe na kvalitet njihovog života

Djeci sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini treba omogućiti pristup obrazovanju kako bi razvili svoje vještine i vodili neovisne živote. Ovo je važno ne samo za dobrobit pojedinaca, nego i za cijelu zajednicu.

Inkluzivno obrazovanje sada!

Cilj trogodišnjeg projekta kojeg Udruženje „DUGA“ realizira u partnerstvu sa MyRight, u saradnji sa Light for the World Austrija, te uz podršku Austrian Development Cooperation, je osigurati visoko-kvalitetno inkluzivno obrazovanje za svu djecu Bosne i Hercegovine. Ovo je moguće postići poboljšanjem kapaciteta nadležnih institucija i organizacija osoba s invaliditetom u oblasti inkluzivnog obrazovanja, izradom nedostajućih dokumenata, te kroz podizanje svijesti javnosti o ovoj problematici.

Projektne aktivnosti:
– Izrada modula obuke iz oblasti inkluzivnog obrazovanja
– Obuke za relevantne institucije i ministarstva
– Razvoj smjernica i indikatora koje nadležne institucije i organizacije civilnog društva mogu koristiti za praćenje realizacije inkluzivnog obrazovanja
– Javni događaji na kojima će svim zainteresiranim institucijama i organizacijama biti predstavljene smjernice za sprovođenje inkluzivnog obrazovanja
– Izrada informativnog materijala o inkluzivnom obrazovanju
– Medijska kampanja o važnosti i prednostima inkluzivnog obrazovanja