fbpx

Metodologija Krugovi prijatelja

Metodologija “Krugovi prijatelja“ dala nam je potvrdu da je neophodno voditi brigu o socijanoj inkluziji i razvijati pristupe koji će podržavati aktivnije uključivanje djece.

 

Shvatili smo koliko je važno PITATI DJECU. Pitamo djecu jer smo dobili nevjerovatne odgovore koji su smjernica u odgojnim nastojanjima. Ovaj priručnik predstavlja prikaz iskustava u primjeni metodologije u Bosni i Hercegovini.

Priča o vršnjačkoj podršci kroz primjenu metodologije Krugovi prijatelja započela je saradnjom sa Inclusive Solutions UK i podrškom Fonda otvoreno društvo UK 2016. godine. Treneri iz Inclusive Solutions su obučili tim Udruženja DUGA te odgajateljice i nastavnice da ovu metodologiju šire i u BiH. Program socijalnog uključivanja se nastavlja 2017-2018 godine uz podršku UNICEFa BiH u 10 osnovnih škola širom BiH kroz projekat Kvalitetne inkluzivne prakse.
Metodologija Krugovi prijatelja ima za cilj da:
• Organizuje mrežu podrške za dijete
• Smanji izazovno ponašanje djeteta
• Ojača dijete da se uspješno nosi sa viktimizacijom
• Poveća djetetovo razumijevanje vlastitiog ponašanja i ponudi mogućnost izbora
• Pomogne djetetu da stekne više prijatelja

Odrasli imaju mogućnost da, stvaranjem određenih uslova dovedu do prihvatanja ili neprihvatanja djeteta koje je po nekim karakteristikama različito od druge djece. Učionica je bazen socijalnih odnosa, puna je potencijalnih prijatelja i Vi možete da doprinesete da nastanak prijateljstva bude manje ili više vjerovatan.

U Krugu prijatelja djeca razvijaju: sposobnost empatije, vještinu rješavanja problema, vještine slušanja, sposobnost prepoznavanja i izražavanja osjećanja, sposobnost
razumjevanja veze između osjećanja i ponašanja.

Učešćem u obuci, do sada je preko 200 odgajatelja i nastavnika:
• saznalo više o djeci koja su u riziku od socijalne isključenosti;
• usvojilo različite strategije planske izgradnje vršnjačkih odnosa;
• steklo bolje razumijevanje o izazovnom ponašanju djece koje vodi isključenosti iz
vršnjačke grupe;
• osvijestilo značaj odnosa u životu svakog djeteta;
• isprobalo primjenu metodologije Krugovi prijatelja kao jednog od alata za socijalno
uključivanje svakog djeteta;
• uvidjelo zašto je važno pitati djecu i s njima podijeliti odgovornost za rješavanje
problema.

“Ovo je metodologija koju ću sigurno primijeniti u svom radu.”

“Hvala vam što ste nas podsjetili koliko je važno pitati djecu i pustiti ih da sami pronalaze rješenja za određene probleme.”
“Svaka škola bi trebala proći ovu obuku, jer govori o životno važnim temama. Ne govori o ocjenama i školskim postignućima, već o sreći i zadovoljstvu svakog djeteta.”

Inclusive solutions
OSF logo