Moj krug podrške: “Svi smo različiti, ali imamo iste potrebe – ljubav i sloboda”

Uz podršku Općine Centar Sarajevo Udruženje “DUGA” realiziralo je Projekat “Moj Krug podrške”. 🫶

Održane su 23 radionice za više od 130 djece uzrasta od 11 do 14 godina. Radionice je realizirala Alma Kudra, magistrica pedagogije, trauma savjetnica i edukantica sistemske porodične psihoterapije.

“Kroz radionice kao što su “Alarmno zvonce” govorili smo o tome šta mi se dešava kada sam uznemiren/a i zašto mi je potrebna podrška, govorili smo šta je to Moj Krug podrške, Cvijet podrške našeg razreda i ko je ta Posebna osoba, te definirali podržavajuća ponašanja”, kaže Alma Kudra.

“Naučila sam da smo svi različiti, ali imamo iste potrebe, ljubav, sloboda…”

“Pričali smo o emocijama, naučio sam kako pomoći nekome ko je tužan ili usamljen.”, neka su od iskustava koja su poslije radionica podijelili učesnice i učesnici. 

“U okviru Projekta kreiran je animirani video za djecu “Riječi od kojih rastemo” i izrađena Brošura za učenike s vježbama za razvoj životnih vještina. Donirani su priručnici za školske biblioteke te školski materijal za djecu koja su učestvovala u Projektu. Nadamo se da će kreirani materijali doprinijeti razvoju vršnjačke podrške u učionicama”, dodala je Alma Kudra. 

U projektu su učestvovale JU OŠ Vladislav Skarić Sarajevo, JU Osnovna škola Hasan Kaimija i OŠ “Hasan Kikić” Sarajevo.