fbpx

Osobno usmjereno planiranje video

Potrebe djeteta u redovnom sistemu odgoja i obrazovanja mogu biti zadovoljene ako:

  • Planiramo s djetetom i porodicom
  • Usmjereni smo na život djeteta a ne na usluge
  • Razumno prilagođavamo
  • Kvalitetno planiramo u periodima tranzicije (prelazak iz jednog obrazovnog nivoa u drugi i iz obrazovanja prema tržištu rada)

 

Osobno usmjereno planiranje se fokusira na sljedeća pitanja:

  • Prisutnost u zajednici – Kako povećati prisutnost djeteta u životu odgojno-obrazovne zajednice?
  • Učešće u odgojno-obrazovnoj zajednici – Kako proširiti i produbiti prijateljstva?
  • Vlastita vrijednost u društvu – Kako unaprijediti ugled djeteta i omogućiti da pruži svoj doprinos?
  • Mogućnost izbora – Kako djetetu pomoći da ima veću kontrolu i mogućnost izbora u životu?
  • Doprinos – Kako da dijete razvije kompetencije i doprinese na sebi jedinstven način?

 

Osobno usmjereno planiranje predstavlja način unapređenja inkluzivnog odgoja i obrazovanja.

Ovaj video materijal je nastao u okviru projekta “Unapređenje socijalnih usluga kroz jačanje organizacija civilnog društva u BiH” 2018-2020, kojeg realizira CARE International u BiH zajedno s CARE-om Češke, a u okviru razvojne saradnje Češke Republike.

CRDC_transp