fbpx

Podrška razvoju djece predškolskog uzrasta

Edhira je u Udruženju “DUGA” angažovana u ulozi edukatora-rehabilitatora. Radi i u specijalnoj školi, te je do sada imala iskustva sa djecom s različitim poteškoćama, često kombinovanim. Sada ima priliku da doprinese razvoju i učenju predškolske djece s teškoćama u razvoju u redovnom okruženju, što će im pomoći da kasnije napreduju u redovnim osnovnim školama.

“Dječak upečatljivog ponašanja, skrivenog slatkog osmjeha i izgubljenog pogleda. U grupi ga je nemoguće ne primjetiti. Aktivnosti jako teško prati, ne sluša dok mu se  govori, često vrišti, ne komunicira sa drugima verbalno i  ne igra se sa drugom djecom.

Činilo se da je naš prvi susret za njega prošao neprimjetno.  Nikakvi oblici upoznavanja do njega nisu dopirali. A za mene je on bio nešto posebno.  Željela sam da ga upoznam, da vidim šta je iza tog izgubljenog pogleda, iza skrivenog slatkog osmjeha koji nije bio upućen nikome od nas.

Prvo su se odvijali razgovori i dogovori sa odgajateljima. Svi smo željeli vidjeti promjenu na dječaku. Donijeli smo dosta zajedničkih odluka i počeli smo da radimo kao tim, jednim dijelom individualno, a drugim dijelom u okviru odgojne grupe u koju je dječak bio uključen.

Na početku je dječak teško pratio aktivnosti. Često je se bunio i izražavao negodovanje na bilo koju ponuđenu aktivnost i didaktički materijal. U grupi je bilo teško uspostaviti kontakt s njim. Nije sjedio sa drugom djecom za vrijeme aktivnosti, niti je obraćao pažnju na tematsku jedinicu koja se obrađuje.

S vremenom je dječak sve više obraćao pažnju na ono što se dešava oko njega i počeo da se koristi didaktičkim sredstvima. Pratio je aktivnosti  i ponekad nastojao da što prije završi zadatak, da bi vidio koji je sljedeći. Postepeno se počeo uključivati u aktivnosti unutar grupe, pratio je šta rade druga djeca i nestrpljivo čekao na svoj red. Tako je iz dana u dan postajao sve samostalniji. Pronalazio je način da izrazi svoje potrebe, ponekad verbalno, ponekad pokazivanjem, a sve je manje koristio negativne oblike ponašanja.

Pred nama je još puno rada i učenja. Ovo je za dječaka i drugu djecu sa kojom radim tek početak. To je viđenje svijeta iz drugog ugla, učešće i korištenje prilike koja im je data za učenje, igru i komunikaciju s drugima. Važno je da slijedimo sposobnosti i potrebe djece, da im pružimo podršku u pravo vrijeme i na najprikladniji način. Nadam se da mogu biti dio ovog novog svijeta za mnogu djecu, pomažući im da pronađu svoje mjesto i sreću u svakodnevnom životu.” 

Projekat “Inkluzivni predškolski odgoj i obrazovanje za pravično društvo” u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, kojeg finansira Evropska unija, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), je obezbijedio uslove za pružanje podrške za 36 predškolske djece sa teškoćama u razvoju kroz različite individualne i grupne aktivnosti. Sa djecom rade edukatori-rehabilitatori i logoped u prostorijama JU “Djeca Sarajeva” u općini Centar. DUGA ima cilj da poboljša kvalitet pripreme djeteta za tranziciju u školski sistem, doprinoseći tako izgradnji inkluzivne zajednice u kojoj se svaki pojedinac razvija (dijete, roditelj, odgajatelj) i djeluje shodno njegovim mogućnostima, interesovanjima i željama.