fbpx

Potičite govor kroz igru – četvrti dio

Pitate se kako možete poticati razvoj govora kod svoje djece. Razvoj govora kod djeteta predškolskog uzrasta zavisi od njegovog/ njenog temperamenta, sredine u kojoj živi, a koja može biti više ili manje poticajna za razvoj govora, i naravno od genetike. Važno je da stalno komunicirate, da djetetu pričate prilikom obavljanja svakodnevnih aktivnosti, kao što su presvlačenje, kupanje, hranjenje i sl. Iz tog razloga nastavljamo sa govornim vježbama koje se provode kroz igru.

Igra: Divlje Životinje

Cilj: proširivanje vokabulara imenica i pridjeva na temu „divlje životinje“

Igra: Pitajte dijete da nabroji sve divlje životinje koje poznaje. Zatim postavljajte različita pitanja:

  • Koje dijelove tijela ima životinja?
  • Koja je životinja mala/ velika?
  • Koja od tih životinja ima rogove/ kljove/ bodlje?
  • Vide li se toj životinji uši? Kakve su veličine?
  • Ima li kratak ili dug rep?
  • Kakva joj je njuška?
  • Gdje živi? (u rupi, u zemlji, na drvetu, u vodi)
  • Čime se pojedine životinje hrane?
  • Šta misliš koje su životinje snažne?
  • Da li su neke od tih životinja bojažljive?

Sjetite se bajki sa životinjskim likovima. Koji se životinjski likovi pojavljuju u bajkama „Tri praščića“, „Crvenkapica“, „Vuk i sedam kozlića“?

Koje basne poznajete i koji su likovi u njima?
Na ovom linku možete pronaći ilustrovane basne i zajedno ih čitati.

 

Ukoliko Vam je lakše, na fotografijama ispod se nalaze neke od ilustracija, tako da i njih možete koristiti za započinjanje razgovora na ovu temu:

 

Igra: Odaberi riječi

Cilj: Aktivacija rječnika (opisni pridjevi)

Način igre: Recite neku imenicu, a onda dijete treba da se prisjeti što je moguće više odgovarajućih opisnih pridjeva za tu imenicu.

Kakav može biti snijeg? Kakav može biti dan? Kakva može biti noć? Kakvo može biti ljeto ili zima? Kakav može biti ručak? Kakva može biti kosa?

 

Primjeri:

Snijeg – bijel, hladan, mekan, suh, prljav, blistav, vlažan, mokar, …

More – duboko, plavo, čisto, prljavo, otvoreno, slano, mirno, nemirno, valovito, …

Dan – sunčan, vedar, topao, hladan, kratak, dug, vjetrovit, kišovit, miran, sretan, dobar, loš, …

Ručak – dobar, loš, ljut, brz, topao, hladan, ukusan, …

Ime djeteta – da saznate kako vidi sebe

Za Vas pripremio:
Arnes Šabanović
Logoped u Udruženju “DUGA”