fbpx

Potičite govor kroz igru – nastavak

Razvoj rječnika znatno proširuje djetetovu interakciju sa drugima, kao i sposobnost da se izrazi i kaže svoje želje i potrebe. Poznavanje i korištenje naziva dijelova tijela, omogućava djetetu da govori o sebi i drugima. Rječnik vezan za dijelove tijela se povećava uporedo sa razvojem prostornog razumijevanja tijela. Glagoli koje dijete uči u najranijem uzrastu se odnose na funkcije dijelova tijela. Tako dijete prvo nauči one koji su vezani za usta (na pr. zagrizi, poljubi) i noge (na pr. penji, šutni), pa zatim one koji se odnose na ruke (na pr. zagrli, poškakiljaj), a rječnik dijelova tijela postaje veći i raznovrsniji u toku predškolskog uzrasta.

Svijest o vlastitom tijelu je važan dio razvoja djeteta. To je sposobnost prepoznavanja gdje se tijelo nalazi u prostoru. Pomaže djetetu da razumije kako se odnositi prema predmetima i ljudima kod kuće, u školi i napolju. Na primjer, odgovarajuća svijest o tijelu nam govori koliko daleko treba posegnuti da bi smo dokučili neki predmet ili koliko blizu treba stajati u odnosu na druge osobe. Ako ljudi imaju poteškoće sa tjelesnom orijentacijom, mogu izgledati nespretno, bez koordinacije ili imati usporen razvoj motoričkih vještina.

Kada sa djecom radite na razvoju govorno-jezičkih vještina, Vaš cilj uvijek treba biti da dijete dosegne sljedeći nivo. Na primjer, ukoliko dijete komunicira jednostavnim rečenicama od dvije-tri riječi, Vaš cilj treba biti da modelirate rečenice od tri-četiri riječi. Važno je da dijete sve vrijeme bude motivirano i da želi koristiti nove riječi. Djeca prirodno uče maternji jezik, pa je dobro da pratite šta je to što ih zanima, slušajte kako komuniciraju i pomognete im da dosegnu nove jezičke vještine. Radi toga smo za Vas pripremili neke zabavne načine na koje možete uključiti dijete i biti sigurni da će rado učiti nove stvari.

 

Kako razvijati i poboljšati tjelesnu orijentaciju?

  • Počnite sa identifikovanjem dijelova tijela

Imenujte i recite osnovnu funkciju određenog dijela tijela. Ovo su dijelovi tijela koje bi trebalo poznavati dijete predškolskog uzrasta:

Glava (uključujući kosu, oči, usta, usne, zube, uši i nos)

Vrat

Ramena

Ruke (uključujući laktove i šake)

Šake (uključujući prste i palac)

Prsa

Stomak

Noge

Stopala (uključujući nožne prste)

 

  • Imenujte pojedine dijelove tijela i pitajte dijete da ga pokrene. Pokret stvara vezu između uma i tijela, jer se naziv procesuira od razmišljanja do akcije, povećavajući na taj način vjerovatnoću da dijete zapamti taj dio tijela. To je ujedno i vježba grube motorike.

 

  • Zatim dajte jednostavne komande, kao što je: “mahni rukom”, “klimni glavom”, “udari nogom od pod”. Pređite na motoričke komande, kao što su: “dodirni lakat”, “uštini se za obraz”. Sljedeći nivo bi bile teže komande, kao što je: “dodirni svoje lijevo uho” ili čak “desnom rukom dodirni lijevu nogu”.

 

Igra „Uradi ono što tražim“ je dobra za slijeđenje uputa, učenje o dijelovima tijela i njihovim funkcijama, te pokretanje u cilju razvoja motoričkih vještina. Za svaku dobro obavljenu aktivnost, dijete dobiva 5 minuta vremena za ekranom. Odličan način da vrijeme provedeno gledajući TV ili koristeći tablet bude izbalansirano sa fizičkom aktivnošću, interakcijom i učenjem kroz zabavu. Kartice za igru možete preuzeti ovdje (kartice za igru pdf).

 

Muzičke aktivnosti

Djeca vole muziku i aktivnosti uz muziku. Pronađite pjesmice u kojima se spominju dijelovi tijela, te zajedno sa djetetom oponašajte ono što se govori.
Kad si sretan“ je svima poznata, ritmična i kombinuje imenovanje i pokrete.
Dijelovi tijela, njihovi međusobni odnosi i funkcije u sljedećoj pjesmici.
Glava, ramena, koljena i stopala“ nije loša za zagrijavanje.

 

Učimo o rukama
Tekst: Prste ima ruka svaka
kad ih stisneš to je šaka
bum-bum-bum
to je pjesma laka.

Igrale se ruke dvije
tko će brže, tko će prije
bum-bum-bum
to je pjesma laka.

 

Za pokretanje cijelog tijela… pjesmica Hoki Poki
Tekst: Ti stavi desnu ruku van x 2
Ti stavi desnu ruku naprijed
i protresi se ti sav
učini hoki-poki i dodirni ti svoj nos
u tome je i cijeli štos!
Ti stavi lijevu ruku van x 2
Ti stavi lijevu ruku naprijed
i protresi se ti sav
učini hoki-poki i dodirni ti svoj nos
u tome je i cijeli štos!

Ti stavi desnu nogu van x 2
Ti stavi desnu nogu naprijed
i protresi se ti sav
učini hoki-poki i dodirni ti svoj nos
u tome je i cijeli štos!
Ti stavi lijevu nogu van x 2
Ti stavi lijevu nogu naprijed
i protresi se ti sav
učini hoki-poki i dodirni ti svoj nos
u tome je i cijeli štos!
…..svoju glavu, cijelog sebe

Učiniiii hoki- poki x3
u tome je i cijeli štos!


Igra Twister je odlična za koordinaciju, te učenje lijeve i desne strane tijela.
Prostirku za igru možete napraviti i sami.

 

 

 

 

Prema tome, tjelesna orijentacija je važna da bi dijete moglo da razvije prostornu orijentaciju i neophodne vještine za odnos prema predmetima i ljudima u svom okruženju. Ovo je moguće postići verbalno, vizualno, kroz fizičku aktivnost i što je najvažnije, istraživanjem prostora u kojem se nalazi. Tjelesna i prostorna orijentacija su jako važne za razvoj matematičkih vještina.