fbpx

Potičite govor kroz igru – treći dio

 

 

Dobro je poznata činjenica da djeca u predškolskoj dobi najviše na svijetu vole igru. Zato u procesu govorno-jezičkog razvoja djecu treba što više uključivati u logopedske igre koje podstiču poboljšavanje izgovora, pravilan razvoj artikulacije, proširivanje rječnika, stabilizaciju glasa, te povezivanje riječi sa predmetom ili slikom. Zbog mnogobrojih prednosti logopedskih igara, nastavljamo sa idejama. Nadamo se da ćete se uz učenje i zabaviti sa svojim djetetom.

Igra: šta tu ne pripada

Cilj:
Proširivanje rječnika (imenice i pridjevi) , ponavljanje zbirnih imenica, razvoj logičkog mišljenja, slušne pažnje, te kratkoročnog verbalnog pamćenja.

Način igre:
Roditelji izgovaraju tri riječi – pojma, a dijete treba reći koja je riječ suvišna, tj. koja je riječ uljez.
U zavisnosti od uzrasta djeteta, pojmovi mogu biti praćeni slikom, tako da smo za početak priložili odgovarajuće parove.
Možete se igrati sa imenicama, pridjevima ili bilo kojim jezično povezanim pojmovima. U svrhu vježbanja pamćenja, niz se može povećati do pet ili više riječi.

 

Igra: Supa ili kompot

Cilj:
Proširivanje rječnika na temu „voće“ i „povrće“, razlikovanje voća i povrća, razvoj slušne pažnje.

Način igre:
Recite djetetu: “Kuhaćemo zamišljenu supu i kompot. Šta stavljamo u supu?” Povrće.
“Od čega se kuha kompot?” Od voća.
Izgovarajte nazive raznog voća i povrća. Kada dijete čuje naziv nekog voća treba reći „kompot“, a kada čuje naziv nekog povrća treba reći „supa“.

Primjer jednog kruga:

Šljiva… kompot!
Jabuka… kompot!
Mrkva… supa!
Luk… supa!
Peršun… supa!
Breskva… kompot!
Kruška… kompot!

Nakon jednog kruga uloge se mijenjaju i dijete sada izgovara nazive voća i povrća, a vi odgovarate čemu to pripada – kompotu ili supi.

Za Vas pripremio:
Arnes Šabanović
Logoped u Udruženju “DUGA”