fbpx

Praćenje govorno-jezičkog razvoja djeteta uzrasta 2 do 3 godine

Ovo su pokazatelji govorno-jezičkog razvoja djeteta u uzrastu od 2 do 3 godine. Svako dijete se razvija svojim tempom i blaža odstupanja su dio razvojnog procesa.
Međutim, ukoliko ste zabrinuti, kontaktirajte logopeda Udruženja “DUGA” na email: arnes.duga1987@outlook.com

Kako roditelji, odgajatelji i logopedi mogu doprinijeti
govorno-jezičkom razvoju?

Za roditelje

 • Važno je da prepoznate svoju ulogu u poticanju govorno-jezičnog razvoja djeteta
 • Saznajte više o načinima i aktivnostima koje podupiru govorno-jezični razvoj
 • Uključite se u odgojno-obrazovni proces i sarađujte sa odgajateljima
 • Razmjenjujte iskustva sa odgajateljima i logopedom, jer Vi najbolje poznajete svoje dijete

Za odgajatelje

 • Nastojte da omogućite poticajno okruženje za razvoj govora i jezika djeteta
 • Podstaknite interakciju dijete-dijete, dijete-djeca, dijete-odgajatelj
 • Analizirajte vlastiti govor
 • Bilježite svoja zapažanja u odnosu na dijete-prostor-okruženje
 • Omogućite sebi stalno stručno usavršavanje kroz stručnu literaturu i razmjenu znanja, stavova i iskustava sa kolegama i stručnjacima

Za logopede

 • Informirajte i educirajte odgajatelje i roditelje o važnosti pravovremenog poticanja razvoja govorno-jezičnih vještina djeteta
 • Pružite odgajateljima stručna znanja iz područja govora, jezika i komunikacije
 • Uključite se u odgojno-obrazovni proces (praćenje/snimanje/dokumentiranje)
 • Procjenjujte postignuća i napredak djeteta (analiza protokola praćenja)
 • Omogućite sebi stalno stručno usavršavanje kroz stručnu literaturu i razmjenu znanja, stavova i iskustava sa kolegama i stručnjacima
 • Pratite i procjenjujte svoju metodologiju i praksu
 • Vodite refleksije sa odgajateljima

 

Za Vas pripremio:
Arnes Šabanović
Logoped u Udruženju “DUGA”
Prema materijalima prof. Vladisavljević