fbpx

Priručnik za unapređenje inkluzivnog odgoja i obrazovanja

Programi koje predstavljamo direktno odgovaraju na zahtjeve i preporuke UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i mogu biti kvalitetno praćeni kroz dokument Indikatori za praćenje
implementacije inkluzivnog obrazovanja u skladu sa članom 24. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom” u čijem kreiranju je učestvovalo Udruženje “DUGA”. Indikatori su urađeni u okviru projekta “Kvalitetno inkluzivno obrazovanje sada!” u implementaciji Udruženja “DUGA” i MyRight-Empowers people with disabilities, a uz podršku Light for the World i Austrijske razvojne agencije, sredstvima Austrian Development Cooperation i Kahane fondacije.

Programi prezentuju pristupe osobno usmjerenog planiranja u radu s djecom s invaliditetom i njihovim porodicama, bilo da se radi o obrazovnoj tranziciji, kreiranju individualnih planova različitih vrsta ili razvijanju modela vršnjačke podrške kako bi se osnažile socioemocionalne kompetencije svih učenika u obrazovnoj inkluziji.

Nadamo se da će vam ovakav prikaz uslova kroz konkretne metodologije i alate koristiti u uspostavljanju inkluzivnih politika na nivou ministarstava, te implementaciji kvalitetnih inkluzivnih praksi koje otklanjaju ograničenja u sistemu, kako bi se osiguralo kvalitetno učešće svakog djeteta u odgojno-obrazovnom procesu.

Ova brošura je nastala u okviru projekta “Unapređenje socijalnih usluga kroz jačanje organizacija civilnog društva u BiH”, 2018-2020. kojeg realizira CARE International u BiH zajedno s CARE-om Češka, u okviru razvojne saradnje Češke Republike.

BROSURA DUGA 115x285 na A4 FINAL za WEB