fbpx

Razvoj jezika i pismenosti

Upotreba jezika i razvoj rječnika kod djece predškolskog uzrasta odvija se u okviru društvenog i kulturološkog konteksta, kroz smislenu interakciju sa roditeljima, braćom i sestrama, vršnjacima i sl. Učeći jezik djeca uče o kulturi, prihvatljivom ponašanju i društvenim odnosima.

Djeca starija od tri godine počinju postavljati pitanja, te postepeno uče kako da sastave negativne rečenice. Do šeste godine života, djeca već mogu ispričati dio priče po sjećanju, koristiti buduće vrijeme, te reći osnovne informacije o sebi. Rječnik se u ovom uzrastu dramatično povećava, sa nekih 1,000 riječi do čak 10,000 riječi.

U predškolskom uzrastu se ubrzano razvija pismenost. To su vještine potrebne za čitanje i pisanje: prepoznavanje glasova, prepoznavanje slova, te uočavanje odnosa između slova i glasova. Tu spadaju i rječnik i razumijevanje pročitanog. Predčitalačke vještine su znak rane pismenosti. Zajedno sa svojim djetetom možete razvijati ove vještine. Jedan od najjednostavnijih načina je ČITANJE.

Dijete uzrasta tri do šest godina voli knjige:

 • sa jednostavnim ilustriranim pričama
 • sa rimama koje mogu zapamtiti
 • koje im čitate prije spavanja
 • sa predvidljivim pričama i frazama koje se ponavljaju
 • bez riječi u kojima stvara svoju priču, analizirajući detalje i govor tijela
 • sa bajkama uz koje uče o različitim kulturama i iskustvima
 • informativnog karaktera o temama koje ga interesuju iy svakodnevnog okruženja

Kako sa djecom uživati u čitanju knjiga?

 • Čitajte knjige svaki dan, prije spavanja i u toku vožnje. Tako dijete proširuje svoj riječnik, te uči nove riječi koje definišu već poznat pojam. Što je djetetov rječnik bogatiji, lakše će kasnije čitati u razumjeti pročitano.
 • Neka to bude zabavno, zajedničko vrijeme. Možete napraviti igru uočavanja i prepoznavanja slova, te brojati koliko se puta određeno slovo pojavljuje na stranici i cijeloj priči.
 • Priču možete ispričati ili otpjevati, ne morate uvijek čitati. Tako razvijate i druge vještine, te svojim karakterom dajete ton samoj priči.
 • Dok čitate prstom pokazujte riječi. Tako dijete dobiva osjećaj za orjentaciju, počinje uočavati koncept riječi i razmaka između riječi, te različite oblike slova.
 • Dajte glasove likovima u priči i koristite govor tijela. Tako možete naglasiti znakove interpunkcije i njihovo kasnije prepoznavanje u rečenici i pisanju.
 • Povežite svoju porodicu, ljubimce ili prijatelje sa onim o čemu čitate. Tako djetetu pomažete da vidi smisao čitanja, te možete zajedno upoređivati likove iz priče sa osobama koje dijete poznaje.
 • Postavljajte pitanja na osnovu pročitanog. Tako dijete unapređuje pažnju i koncentraciju, te razumijevanje. Ako ne može odgovoriti, vratite se na mjesto gdje je odgovor i ponovo pročitajte taj dio. Zatim ponovite pitanje.
 • Neka Vaše dijete ispriča priču prema sjećanju. Starije dijete na osnovu naslovnice može pokušati da predvidi o čemu je priča. Nakon što pročitate priču, neka dijete kaže u kojoj mjeri je predviđanje bilo tačno.

 

Najvažnije je da Vaše dijete zavoli knjige i da uživa u čitanju. Vi kod djeteta možete razviti naviku čitanja, odlaska u knjižaru i biblioteku. Zajedničko vrijeme provedeno u čitanju treba da bude ispunjeno igrama, edukativnim aktivnostima i vježbama, ali prije svega, neka to vrijeme bude zabavno!

Prilagođeno sa www.zerotothree.org