fbpx

Smjernice za primjenu inkluzivnih praksi u nastavi

Smjernice daju osnovne pokazatelje nastavnicima u razvijanju kvalitetne nastavničke prakse, te doprinose uspješnom razvijanju odnosa s djecom i kolegama, građenju partnerstva s porodicom i osobnom i profesionalnom usavršavanju. Uspostava smjernica, kao poveznice i okvira za osiguranje kvalitetne inkluzivne prakse u najboljem je interesu djece, nastavnika, roditelja i svih aktera obrazovanja uopće, kako bi se osiguralo provođenje pedagoških praksi koje podižu kvalitetu odgojno-obrazovnog procesa.

Smjernice za primjenu inkl. praksi u nastavi_WEB