fbpx

Šta bi djeca trebala znati prije polaska u školu

Često me roditelji pitaju da li je njihovo dijete spremno za školu? Interesuje ih da li je govor dovoljno razvijen, kakve su djetetove vještine, ima li dovoljno znanja. Ovo su samo neka od pitanja roditelja djece s kojom radim. Ako i Vi imate neke od ovih dilema, u nastavku teksta pročitajte šta bi to dijete trebalo da zna prije polaska u školu.

GOVOR I JEZIK: Pravilno izgovara sve glasove našeg jezika. Pravilno se gramatički izražava (koristi jedninu, množinu, pravilno se izražava u rodu i padežu, koristi zamjenice). Zna reći po čemu su neka bića, stvari i pojave slični, a po čemu se razlikuju. Zna ispričati kratki događaj ili priču u pravilnom slijedu (uvod, zaplet, kraj).

RAZVIJEN FONEMATSKI SLUH: Fonematski sluh je dobro razvijeno prepoznavanje/ percipiranje glasova/ fonema unutar riječi. Ako dijete ima poteškoće u prepoznavanju glasova unutar riječi, velika je vjerovatnoća da će imati poteškoće u glasovnoj i slogovnoj analizi i sintezi riječi, što može imati za posljedicu poteškoće u čitanju i pisanju.

GRAFOMOTORIKA: Posjeduje dovoljno dobru razvijenost fine motorike da može samostalno pravilno da drži olovku0, sa adekvatnim pritiskom olovke na papir. Zna povlačiti linije od jedne do druge tačke, te crtati ravne, kružne i valovite linije. Može precrtati sa papira na papir kvadrat, trokut i krug.

ORIJENTACIJA U PROSTORU:  Razumije prostorne odnose: gore – dole, lijevo – desno, isped – iza, na – u, ispod  – iznad.

TJELESNA ORIJENTACIJA:  desna/ lijeva noga, desna/ lijeva ruka, desno/ lijevo oko, desno/ lijevo uho.

ORIJENTACIJA NA PAPIRU: Šta je na desnoj strani papira, a šta na lijevoj.

VREMENSKI ODNOSI: Razumije vremenske odnose: prije – poslije,  jutro/ podne/ veče, prijepodne – poslijepodne. Bilo bi poželjno da zna i dane u sedmici, te mjesece u godini.

MATEMATIČKE VJEŠTINE: Treba da zna brojati do 10, zatim unatrag od 10 do 0,  šta znači dodaj, a šta oduzmi. Razumije pojam skupa: šta pripada skupu, a šta ne (klasifikacija po boji, obliku, veličini). Uspoređuje dva skupa, gdje ima više, gdje ima manje. Povezuje broj sa količinom (naprimjer broj 6 = šest elemenata).

POZNAVANJE OSNOVNIH STVARI O SEBI: Zna svoje ime, prezime, imena i prezimena ukućana, mjesto/ adresu stanovanja, kojim se zanimanjima bave roditelji. Imenuje boje, prepoznaje okuse (gorko, slatko, slano, kisalo).

KONCENTRACIJA: Na zadatku se može zadržati oko 20 minuta, a trajanje igre može biti oko 45 minuta uz kratke otklone pažnje.

 


Preuzmite naš novi Vodič za roditelje djece predškolskog uzrasta: Vrijeme je za školu – Da škola bude radost (pdf dokument) da biste saznali više o pripremi djece za polazak u prvi razred onovne škole. Želimo Vam ugodno čitanje!

 

Za Vas pripremio:
Arnes Šabanović
Logoped u Udruženju “DUGA”

Fotografija na naslovnici Jason Sung on Unsplash