fbpx

Susreti u Pragu za bolju podšku osjetljivim društvenim skupinama u BiH

 

 

 

 

 

 

Osjetljive skupine u BiH više nego ikada dobivaju priliku da kroz društveni aktivizam i zalaganje za svoja prava, osiguraju ravnopravno učešće u zajednicama u kojima žive, ostvarajući potpuni pristup socijalnim uslugama. Razmjena iskustava sa srodnim organizacijama na međunarodnom nivou, uz podršku donatora koji prepoznaju važnost ostvarenja ljudskih prava, doprinosi stvaranju boljih prilika u BiH.

 

Predstavnice Udruženja “DUGA”, Anka Izetbegović i Selma Šarka, posjetile su nevladine organizacije u Pragu koje realiziraju projekte podrške ranjivim društvenim grupama. Posjeta je upriličena zajedno sa predstavicima drugih NVO koje učestvuju u projektu: Amica Educa Tuzla, UG „Budućnost“ Modriča, UG „Otaharin“, Sarajevski otvoreni centar, Udruženje oboljelih od celebralne paralize i distrofije Goražde i UG „Nešto više“ Istočno Sarajevo.

 

Susrele su se sa predstavnicima Češke Razvojne Agencije i posjetile Ambasadu BiH u Pragu. Ovo je bila prilika da se razmjene iskustva i dobre prakse, te razmotre mogućnosti za buduću saradnju.

“Zanimljivi susreti i odlične inicijative organizacija civilnog društva u korist osoba iz osjetljivih društvenih skupina u Češkoj Republici su našu studijsku posjetu učinili posebnom i inspirativnom. Društveni aktivizam inspiriše i motivira. Hvala organizatorima i domaćinima na prilici za profesionalnu razmjenu, te lično i pofesionalno druženje!”

Anka Izetbegović, Izvršna direktorica Udruženja “DUGA”

Studijska posjeta je realizovana od 23. do 26. septembra, u okviru projekta “Unapređenje socijalnih usluga kroz jačanje NVO u BiH”, u organizaciji Care International Balkans i CARE Češke Republike, uz financijsku podršku Vlade Češke Republike.