Tranzicija u obrazovanju – smjernice i preporuke

Inkluzija u kontekstu obrazovanja odnosi se na proces reagiranja na različitost s ciljem prevazilaženja prepreka u učenju i učešću sa naglaskom na one osobe koje mogu biti u opasnosti od marginalizacije, isključenja ili neuspjeha (Evropska agencija 2013).

Jedna od osnovnih karakteristika inkluzivnog obrazovanja (prema Općem komentaru Odbora za prava osoba s invaliditetom UN na član 24. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom) je djelotvorna tranzicija: Učenici s invaliditetom dobivaju podršku kako bi se osigurala djelotvorna tranzicija od učenja u školi do stručnog i visokog obrazovanja, i konačno do zapošljavanja. Razvijaju se učeničke sposobnosti i povjerenje i učenicima se osigurava razumno prilagođavanje i jednakost u pogledu postupaka ocjenjivanja i ispitivanja kao potvrde njihovih sposobnosti i postignuća na ravnopravnoj osnovi s drugima.

Tranzicija u obrazovanju

Tranzicija u obrazovanju za učenika s teškoćom u razvoju/invaliditetom znači ispunjavanje prava na personalizirani odgoj i obrazovanje, razumnu prilagodbu te identifikaciji i uklanjanje prepreka koje onemogućavaju dostizanje individualnih ciljeva. Uključivanjem djeteta u proces planiranja, njegove porodice, vršnjaka i odraslih koji ga najbolje poznaju stvaraju se uvjeti za osobno usmjereno planiranje i pristupe koji  povećavaju osjećaj pripadnosti zajednici u kojoj osoba uči i djeluje.

Tranzicija je koordiniran set aktivnosti za dijete s teškoćama u razvoju koji  je:

 • usmjeren na rezultate
 • fokusiran na poboljšanje akademskog i funkcionalnog uspjeha
 • zasnovan na individualnim potrebama, snagama, željama i interesiranjima učenika
 • uključuje instrukcije, relevantne servise podrške, iskustveno učenje u zajednici

Planiranje inkluzivne tranzicije bazirano je na sljedećim principima:

 • svako dijete zaslužuje podršku prilikom perioda tranzicije – kada dijete ima potrebnu podršku proces tranzicije i adaptacije postaje lakši
 • odnosi su ključni – kvalitetna tranzicija bazirana je na međusobnom povjerenju i uvažavanju
 • uvažavanje identiteta djeteta – svako dijete je individua, a tranzicijski planovi trebaju biti fleksibilni i odgovoriti na potrebe djeteta
 • značaj saradnje – u kreiranje tranzicijskih planova uključiti dijete, roditelje/staratelje, nastavnike, stručnjake, vršnjake
 • otvorena komunikacija i okruženje bez barijera
 • efektivno planiranje vremena za izradu tranzicijskih planova
 • pitajte djecu – ključno je pitati dijete šta treba i aktivno slušati

Smjernice i preporuke za planiranje inkluzivne tranzicije u obrazovanju

Rezultat projekta “Inkluzivna tranzicija za dijete i porodicu” kojeg smo realizovali uz podršku Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS, bila je izrada Smjernica i preporuka za tranziciju u obrazovanju u Kantonu Sarajevo. Predstavljamo ovaj dokument, za koji se nadamo da ćenaći svoju primjenu u procesu planiranja prelaska učenika iz razredne u predmetnu nastavu u Kantonu Sarajevo i šire.

Klikom na sliku preuzmite pdf

 

Dokument Smjernice za inkluzivnu tranziciju iz razredne u predmetnu nastavu se sastoji od temeljnih polazišta inkluzivnog obrazovanja, sažetaka rezultata istraživanja, koraka u planiranju kvalitetne inkluzivne tranzicije, te preporuka za planiranja tranzicije u obrazovanju. U prilozima su obrasci, resursi za planiranje i realizaciju svih navedenih koraka.

Udruženje “DUGA” je pri izradi Dokumenta konsultiralo predstavnice akademske zajednice, roditelje, te menadžment škole, stručne saradnike, nastavnike i učitelje.

Ovaj Dokument je namijenjen svima koji rade s djecom i porodicama u periodu prelaska učenika iz razredne u predmetnu nastavu.

Sve obrasce iz dokumenta možete preuzeti ovdje, te ih tako sačuvati, ispuniti elektronski i štampati po potrebi.