fbpx

Vježbe za korekciju artikulacije glasa K

Do četvrte godine djeca bi trebala usvojiti pravilnu artikulaciju glasa „K“. Ako to nije slučaj onda trebate potražiti pomoć logopeda kako bi zajedno riješili ovaj problem.

Uzroci koji mogu dovesti do nepravilne artikulacije glasa „K“ mogu biti organski i funkcionalni.

Organski znači da postoji odstupanje u građi ili funkciji organa za artikulaciju kao što su:
– rascjep usne i/ili nepca
– visoko (gotsko) nepce
– protruzija čeljusti
– kratka podjezična vezica (frenulum)
– oštećenje sluha

 

Kod funkcionalnih uzroka nema odstupanja u građi ili funkciji organa za artikulaciju, već se oni upotrebljavaju na “krivi” način. A posljedica je upravo nepravilan izgovor glasova.

Za pravilnu artikulaciju glasa K veoma je bitno pravilno pozicioniranje pokretnih govornih organa (jezik, usne, zubi) pod uslovom da nema dodatnih zdravstvenih (organskih) poteškoća.

U izgovoru glasa K položaj usana ovisi o idućem samoglasniku (odnosno izgovoru sljedećeg glasa koji ide odmah iza glasa K). Između gornjih i donjih sjekutića postoji određena udaljenost. Vrh jezika je spušten na donje sjekutiće sa unutarnje strane, a stražnji dio jezika stvara pregradu sa tvrdim nepcem. U trenutku izgovora glasa K dolazi do eksplozije, a zatim se oslobađa zračna struja koja pri izlasku stvara šum. Meko nepce je podignuto, a glasnice su razdvojene.

Jedna od najčešćih poteškoća prilikom izgovora glasa K je zamjena sa glasom T, pa djeca izgovaraju Tonj – Konj, Trava – Krava, Tapa – Kapa…

Da bi ispravili nepravilnu artikulaciju glasa K i čestu zamjenu sa glasom T, u radu sa djecom predškolskog uzrasta možemo koristiti različite igre, npr:

„Jezik se igra skrivača“

Neka dijete izgovara slogove „ta-ta-ta“. Zatim mu/joj špatulom ili štapićem od sladoleda pritišćite prednji dio jezika na dole (prema donjim sjekutićima). Neka za to vrijeme ponovo izgovara slogove „ta-ta-ta“. Zatim mu/joj štapićem ili špatulom guramo prednji dio jezika dublje u usnu šupljinu i tako dobijemo čisto „ka“.

Nakon izvođenja vježbi pređite na izgovor glasa K prvo u slogovima, zatim u riječima, a onda u rečenicama. Čitajte djetetu prvo slogove, da ih izgovara za Vama, prateći položaj govornih organa (jezik, vilica, zuba), a zatim pređite na riječi i rečenice.

 

Vježbe glasa „R“ kroz slogove:

KA                       AK                    AKA

KE                        EK                    EKE

KI                         IK                     IKI

KO                       OK                    OKO

KU                       UK                    UKU

 

Vježbe glasa „K“ kroz riječi:

  • Glas „K“ na početku riječi:

KABINA, KAKAO, KALIJ, KALORIJA, KAMERA, KAMELEON, KAMEN, KAMION, KAMP, KANTA, KAPA, KAPLJA, KAPUT, KARTA, KARTON, KAZALJKA, KAŽIPRST, KIP, KIŠA, KIT, KLUPA, KOKA, KOKA-KOLA, KONAC, KOSA, KOST, KRAJ, KRAVA, KRILO, KROJ, KROKODIL, KUPANJE

 

  • Glas „K“ u sredini riječi:

BAKA, BUKA, JAKNA, MAČKA, MAJKA, MATEMATIKA, MOTIKA, NJEMAČKA, OKOLINA, PIKADO, RUKA, SAKO, SEKA, SKAKAONICA

 

  • Glas „K“ na kraju riječi:

BIK, BOK, JASTUK, LUK, KOLIČNIK, KORISNIK, KRVOTOK, KUTAK, NASTAVNIK, OTOK, PJEŠAK, POTOK, POMAK, RAK, UNUK, VALJAK, VIJAK, VUK

 

Izgovor glasa „K“ kroz rečenice:

KOKA KUPUJE

Koka krenula kupiti klip kukuruza,

puteljkom poskakivala,

prepreke preskakala,

neprekidno kokodakala.

 

KAPI

Kišne kapi kišu kapale,

kapljama kristalnim krovove kupale.

 

Za Vas pripremio:
Arnes Šabanović
Logoped u Udruženju “DUGA”