fbpx

Vježbe za korekciju artikulacije glasa L

 

Prilikom pravilne artikulacije glasa L“ vrh jezika je podignut prema gore i naslanja se na gornje sjekutiće. Bočni strane jezika podignute se prema kutnjacima, ali se ne spajaju sa njima.Na taj način se između bočnih strana i kutnjaka stvara prolaz za izdisajnu zračnu struju.

Prvi pokušaj korekcije glasa „L“ se izvodi ponavljanjem za logopedom slogova al—a , l—a, posmatrajući logopedov položaj govornih organa i imitirajući ga koliko god je to moguće. Možete i Vi raditi kod kuće sa djetetom pod uslovom da pravilno izgovarate glas „L“.

Najkorisnije vježbe za korekciju artikulacije glasa „L“ tokom pripremnog perioda su:

  1. Isplazi vršak jezika prema gore (na gornje usne/sjekutiće izvana i iznutra ).
  2. Vrhom jezika liži tvrdo nepce a zatim napravi pauzu kod gornjih sjekutića i vrh jezika drži određeno vrijeme na gornjim sjekutićima.
  3. Vrh jezika neizmjenično postavi na gornje usne a zatim na unutarnju stranu gornjih sjekutića.

Sve ove vježbe prije svega služe da se postigne što bolja elastičnost jezika i da djeca koja imaju poteškoće sa izgovorom glasa „L“ steknu pravilnu percepciju položaja pokretljivih govornih organa prilikom izgovora glasa „L“, a naročito jezika koji ovdje igra najvažniju ulogu prilikom artikulacije.

Nakon izvođenja vježbi treba preći na izgovor glasa „L“ prvo u slogovima, zatim u riječima, a onda u rečenicama.

 

Vježbe glasa „L“ kroz slogove:

LA                       AL                      ALA

LE                        EL                      ELE

LI                         IL                       ILI

LO                       OL                      OLO

LU                       UL                      ULU

Napomena: U slučaju da dijete poslije nekoliko pokušaja ne uspijeva pravilo izgovoriti glas „L“, logoped/roditelj treba privremeno prekinuti vježbe izgovora glasa „L“ u slogovima i osobito u riječima, da se ne bi izazvala stara navika neispravnog artikuliranja.

 

Vježbe glasa „L“ kroz riječi:

„L“ na početku riječi:

LABUD, LAK, LAKAT, LAMPA, LAN, LANE, LAV, LEGENDA, LEGLO, LET,    LETVA,   LIDIJA, LIFT, LIJEK,  LIJEVAK, LIK, LIMUN, LIM, LIPA, LISICA, LIST, LIVADA, LOKVA, LOBANJA, LOKOMOTIVA, LOM, LOPATA, LOPOV, LOPTA, LOKVA, LOVINA, LUDA, LUK, LUG, LULA, LUTKA

„L“ u sredini riječi:

BALADA, BALKON, BALON, BALVAN, BELGIJA, BLAGAJNA, BLAGO, BLAGODAT, BLAT, BLITVA, BLOK, BLOKADA, DELFIN, DLAKA, DLAN, DOLINA,  GALAMA, GALEB, GLAD, GLAVA, GLINA, GLUMA, GLUPAN, GOLF, GOLUB,  KLUPA, KOLA, METLA, MOLBA, MOLITVA, ODLOMAK, ODLUKA, OGLEDALO, OKOLINA, OLOVKA, OLUK, OLUOINA, PALENTA, PALMA, PILA, PILE, PULA

„L“ na kraju riječi:

BAL, BICIKL, BIVOL, BOKAL, BOL, DENTAL, HOL, HOTEL, LOKAL, MANTIL, MENTOL, METAL, MOL, MONOPOL, MOTEL, VAL, VOL

 

Izgovor glasa „L“ kroz rečenice:

„Led“

Led ledio letimice,

Ledišta,

Ledenjake,

Lakomio lakomice,

Ludovao ledimice,

Ledio Luki lice.

 

„Ličanin“

Letom letio letač,

Loženjem ložio ložač,

Ličenjem ličio ličilac,

Lajanjem lajao lajalac,

Liječenjem liječila liječnica,

Laskanjem laskala laskavica,

Lovom lovio lovac,

Lažima lagao lažac,

Lukom lutao lučanin,

Likom likovao Ličanin.

Za Vas pripremio:
Arnes Šabanović
Logoped u Udruženju “DUGA”