fbpx

Vježbe za korekciju artikulacije glasa LJ

Glas LJ spada među glasove koji se zadnji usvajaju u dječjem govoru i njegov pravilan artikulaciski razvoj bi se trebao završtiti do pete godine. Ukoliko se to ne desi treba potražiti pomoć logopeda kako bi zajedno sa roditeljima riješili ovaj problem.

Da li vaša djeca izgovaraju jubav i pojubac, ili možda lubav i lulaška?

Ovo se često dešava djeci predškolskog uzrasta kada izgovaraju glas „LJ“ u riječima i rečenicama. Nepravilan izgovor glasa „LJ“ javlja se u tri oblika:

 1. Izostavljanjem glasa LJ u riječi ili rečenici, npr: ljubav – ubav
 2. Zamjenom glasa LJ sa glasovima L i J u riječima i rečenicama, npr: ljeto – jeto, ulje – ule
 3. Distorzovan glas (nepravilan ili iskrivljen izgovor glasa koji je drugačiji od uobičajnog, ili je umekšan prilikom izgovora, ili ga dijete izgovara ali mjesto tvorbe ne odgovara pravilnom mjestu artikulacije glasa „LJ“.

Uzroci nepravilnog izgovora glasa „LJ“ mogu biti organske i funkcionalne prirode:

 • Najčešći organski uzroci koji mogu dovesti do nepravilnog izgovora glasa „LJ“ su kratka podjezična vezica koja ometa podizanje ili savijanje jezika i njegovo postavljanje na pravilno mjesto tvorbe, loš govorni uzor ili slab sluh.
 • Kod funkcionalnih uzroka nema odstupanja u građi artikulatora već se oni upotrebljavaju na krivi način. Najčešći primjer toga je nespretnost jezika kao glavnog govornog organa (zajedno sa mozgom) i njegovo pogrešno postavljanje na mjesto artikulacije. Upravo takvo pogrešno postavljanje jezika dovodi i do nepravilne artikulacije glasa „LJ“.

Da bi dijete uspješno savladalo pravilnu artukulaciju glasa „LJ„ treba početi sa vježbama motorike pokretnih govornih organa (jezik, usne, zagriz):

 • Podigni vrh jezika iza gornjih zuba i tu ga malo zadrži
 • Isplazi jezik napolje pa ga vrati unutra, pa tako neizmjenično
 • Otvori usta i pomjeraj jezik iz lijevog u desni ugao usana i obrnuto
 • Vrhom jezika pređi preko ivice gornjih zuba

 

 

Da bi postigli pravilnu  artikulaciju ovog glasa najbitnije je pravilno postavljanje govornih artikulatora prilikom izgovora.

Postavljanje glasa LJ:

 • Jezik je napet i tanak, a prednji i srednji dio jezika se naslanja na gornje sjekutiće ili njihovo unutarnje zubno meso. Bočne strane jezika su podignute prema kutnjacima ali se ne spajaju sa njima. Usne su blago razvučene.

Nakon izvođenja vježbi treba preći na izgovor glasa LJ prvo u slogovima, zatim u riječima, a onda u rečenicama. Čitajte djetetu prvo slogove, da ih izgovara za Vama, prateći položaj govornih organa (jezik, vilica, zuba), a zatim pređite na riječi i rečenice.

Vježbe glasa „LJ“ kroz slogove:

LJA                       A LJ                    ALJA

LJE                        ELJ                     ELJE

LJI                         ILJ                      ILJI

LJO                       OLJ                     OLJO

LJU                       ULJ                     ULJU


Vježbe glasa „LJ“ kroz riječi:

 • Glas „LJ“ na početku riječi:

LJEPILO, LJEPOTA, LJETO, LJETINA, LJETOVANJE, LJILJAN, LJUBA, LJILJANA, LJUDI, LJUDINA, LJULJANJE, LJUTNJA, LJUSKA, LJERKA, LJAGA

 

 • Glas „LJ“ u sredini riječi:

BILJE, BILJEG, BILJKA, BODLJA, GLJIVA, HALJINA, KOLJENO, KOPLJE, MEDALJA, MEDALJON, POLJE, PALJENJE, TULJAN, VALJAK, VOLJA, UGLJEN

 

 • Glas „LJ“ na kraju riječi:

DALJ, DRAGULJ, FITILJ, GLEDATELJ, HMELJ, KELJ, KRALJ, LJUBITELJ, MULJ, NEPRJATELJ, PRIJATELJ, TEMELJ, UGALJ, VODITELJ


Izgovor glasa „LJ“ kroz rečenice:

 

LJULJAŠKA

Gore – dolje,

Gore – dolje.

Ljuljamo se,

Drž se bolje!

 

LJILJANA VJEŽBA

Ljiljana vježba,

Ima volje.

I piše sve ljepše,

I čita sve bolje.

Za Vas pripremio:
Arnes Šabanović
Logoped u Udruženju “DUGA”