Stari projekti

Stari projekti

01.2021.-12.2021.
Bolji pristup obrazovanju kroz kvalitetne usluge u zajednici

Program usmjeren na unaprjeđenje pristupa kvalitetnom obrazovanju stvaranjem resursa za odgajatelje, djecu i porodice, podsticanjem osobnog i profesionalnog razvoja odgajatelja, izradom edukativnog online sadržaja, rada s djecom iz vulnerabilnih skupina na usvajanju koje vode ka uključivanju u inkluzivno okruženje, i osnaživanjem roditelja. Program finansijski podržao Partage, France.

 • Obuka za odgajatelje “Pristupi koji njeguju ravnopravnost, različitost i inkluzivnost” i online sadržaji: Saradnja s roditeljima, Razumijevanje različitosti i izgradnja identiteta, Socio-emocionalno učenje.
 • Radionice za djecu: Socio-emocionalno učenje, Izgradnja identiteta, Razumijevanje razičitosti.
 • Podrška roditeljima u vidu tematskih radionica i online sadržaja: Upravljanje konfliktima, Stvaranje pozitivnih navika, Empatija i međusobno razumijevanje.
7.2017. – 3.2021.
Kvalitetno inkluzivno obrazovanje sada!


Projekat poboljšanja kapaciteta nadležnih institucija i organizacija osoba s invaliditetom u oblasti inkluzivnog obrazovanja, izradom nedostajućih dokumenata, te kroz podizanje svijesti javnosti o ovoj problematici, uz financijsku podršku Austrian Development Cooperation i Kahane Foundation, a u partnerstvu s MyRight-Empowers People with Disabilities i saradnji s Light for the World Austrija.

 • Izrađeni “Indikatori za praćenje implementacije inkluzivnog obrazovanja u skladu s članom 24. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom”
 • Održana prezentacija i promocija dokumenta putem webinara za predstavnike odgojno-obrazovnih institucija, Ministarstva obrazovanja i predstavnike organizacija civilnog društva
 • Provedena medijska kampanja o važnosti i prednostima inkluzivnog obrazovanja 
2018-2020
Predškolsko obrazovanje za svu djecu PEACH

Projekat uključivanja marginalizirane djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanjao, uz financijsku podršku
Caritasa CH, a u saradnji s JU “Djeca Sarajeva” i Minstarstvom za obrazovanje, nauku i mlade KS

 • Online Vodič za roditelje djece godinu dana prije upisa u osnovnu školu
 • Predškolski program i logopedske vježbe za marginaliziranu djecu
 • Savjetovanje za roditelje i edukatore predškolske djece 
 • Promocija važnosti ranog učenja i obrazovanja za razvoj djeteta
 • Online aktivnosti i online logopedske vježbe za 120 djece za vrijeme COVID-19 pandemije
 • Izrada 24 YouTube video materijala za predškolce