Za profesionalce koji rade s djecom

Programi za profesionalce koji rade s djecom i mladima

"Metodologija Krugovi prijatelja-program vršnjačke podrške"

Vjerujemo da osviještene  odrasle osobe mogu pružiti podršku djeci i mladima na njihovom putu rasta i razvoja u društvu koje prolazi kroz različite procese društvene transformacije. Krug prijatelja je prepoznatljiv program obuke koji se  fokusira na lične potrebe i interesovanja pojedinca koja su u skladu sa socijalnim promjenama koje zahtijevaju kontinuirano učenje i preispitivanje  uvjerenja i vrijednosti. 

Metodologija Krugovi prijatelja je trening iz oblasti socijalne inkluzije za sve profesionalce koji rade s djecom i mladima. Krugovi prijatelja je pristup za formiranje prijateljstva za svako dijete i mladu osobu koja doživljava izoliranost u vršnjačkom  okruženju. To je način za socijalno uključivanje djece i mladih koji imaju izazove u ostvarivanju kontakta i građenju vršnjačkih odnosa. 

Učešćem u obuci preko 450 odgajatelja i nastavnika je:

Metodologija “Krugovi prijatelja” je izuzetno efikasna u pedagoškom radu s djecom i mladima: 

Metodologija Krugovi prijatelja ima za cilj da:

U krugu prijatelja djeca razvijaju:

 

Sadržaji obuke se realiziraju prema andragoškim standardima uz primjenu adekvatnih interaktivnih nastavnih metoda, gdje je polaznik u središtu nastavnog procesa aktivno sudjelujući u diskusijama i refleksijama na iskustva.

ISKUSTVA

“Ovo je metodologija koju ću sigurno primijeniti u svom radu.”

“Hvala vam što ste nas podsjetili koliko je važno pitati djecu i pustiti ih da sami pronalaze rješenja za određene probleme.”

“Svaka škola bi trebala proći ovu obuku, jer govori o životno važnim temama. Ne govori o ocjenama i školskim postignućima, već o sreći i zadovoljstvu svakog djeteta.”

Programi za profesionalce koji rade s djecom i mladima

"Inkluzivna tranzicija za djecu i mlade"

Inkluzivna tranzicija je trening iz oblasti socijalne inkluzije za sve profesionalce koji rade s djecom i mladima.

Pravimo mrežu podrške za dijete i osiguravamo sigurnu tranziciju: 

 • U toku odgojno-obrazovnog procesa
 • Prilikom završetka školovanja – prelazak na tržište rada

Tranzicijskim planovima kreiramo uslove za uspješnu adaptaciju djeteta u periodu tranzicije. Neophodno je sagledati lične karakteristike djeteta: snage i potrebe, način učenja, osobine ličnosti, socijalizacije i prilagođavanja, iskustva u životnim situacijama, želje, interesovanja te moguće strahove i dileme vezane za proces tranzicije. 

Ovakav oblik planiranja podrške u fokus stavlja dijete i njegove potrebe, dozvoljavajući mu da samostalno odredi smjer u kojem želi razvijati vlastiti život. Teži se  poboljšanju kvalitete života djeteta te jačanju i ostvarivanju  planiranih ciljeva.

Postupci nisu striktno propisani, već su usmjereni prema osobi koja istovremeno upravlja planom i aktivnostima. Planiranje ovisi o osobi, njenoj porodici, prijateljima i stručnjacima te pruža dovoljno vremena za upoznavanje same osobe i zajedničko kreiranje kvalitetnog plana. Alati osobno usmjerenog planiranja su idealni za proces tranzicije i planiranja podrške za dijete. 

Tranzicija je koordiniran set aktivnosti za dijete koji  je:

 • usmjeren na rezultate
 • fokusiran na poboljšanje akademskog i funkcionalnog uspjeha
 • zasnovan na individualnim potrebama, snagama, željama i interesiranjima djeteta 
 • uključuje instrukcije, relevantne servise podrške, iskustveno učenje u zajednici

Planiranje inkluzivne tranzicije bazirano je na sljedećim principima:

 • svako dijete zaslužuje podršku prilikom perioda tranzicije – kada dijete ima potrebnu podršku proces tranzicije i adaptacije postaje lakši
 • odnosi su ključni – kvalitetna tranzicija bazirana je na međusobnom povjerenju i uvažavanju
 • uvažavanje identiteta djeteta – svako dijete je individua, a tranzicijski planovi trebaju biti fleksibilni i odgovoriti na potrebe djeteta
 • značaj saradnje – u kreiranje tranzicijskih planova uključiti dijete, roditelje/staratelje, nastavnike, stručnjake, vršnjake
 • otvorena komunikacija i okruženje bez barijera
 • efektivno planiranje vremena za izradu tranzicijskih planova
 • pitajte djecu – ključno je pitati dijete šta treba i aktivno slušati

Programi za profesionalce koji rade s djecom i mladima

"Komunikacija i odnosi u timu-iskustvene radionice"

Unaprjeđenjem vještina komunikacija do boljeg i kvalitetnijeg radnog procesa

Cilj radionica je da polaznice i polaznici unaprijede znanja i vještine iz oblasti komunikacija, što će im pomoći u njihovom daljnjem radu, s obzirom na prirodu njihovog posla. Tokom iskustvenih radionica na temu “Komunikacija i odnosi” govorimo o svjesnoj komunikaciji, te o razumijevanju različitih pozicija unutar organizacija.

Koristi za učesnike: 

Pomaže učesnicama i učesnicima da razumiju različite aspekte timskog rada, uključujući uloge, komunikaciju, konflikt i saradnju. To im omogućava da postanu svjesni učesnici i da prilagode svoje ponašanje kako bi poboljšali timsku učinkovitost.

Komunikacija je ključna za uspješan timski rad. Trening timskog rada može pomoći učesnicima da razviju vještine aktivnog slušanja, jasnog izražavanja ideja, postavljanja pitanja i konstruktivne povratne informacije. To poboljšava sposobnost učinkovite komunikacije unutar tima.

Trening potiče saradnju među učesnicima. Kroz aktivnosti kao što su timski zadaci, grupne vježbe i radionice, učesnici uče kako raditi zajedno, dijeliti odgovornost, podržavati jedni druge i rješavati probleme kao tim

Konflikti su neizbježan dio timskog rada. Iskustvene radionice mogu pomoći učesnicima da razumiju prirodu konflikta, razviju vještine u rješavanju sukoba i izgradnji konstruktivnih odnosa unutar tima. To omogućava produktivno rješavanje konflikata i održavanje harmoničnog radnog okruženja.

Kada su članovi tima obučeni u timskom radu, to može rezultirati povećanom produktivnošću tima.

Razvoj vještina vođenja tima. Uče o važnim aspektima liderstva, kao što su motivacija, delegiranje, vođenje sastanaka i poticanje timskog duha. To može imati koristi ne samo za vođe timova, već i za sve članove organizacije.

Pomaže učesnicima da razumiju i cijene različitosti unutar tima. Učesnici uče da svaki član tima ima svoje jedinstvene perspektive, vještine i iskustva te da to može biti snaga tima. Razumijevanje različitosti promovira inkluzivno okruženje gdje se svi članovi tima osjećaju prihvaćeno i podržano.

Tranzicija u odgoju i obrazovanju

Jedna od osnovnih karakteristika inkluzivnog obrazovanja (prema Općem komentaru Odbora za prava osoba s invaliditetom UN na član 24. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom) je djelotvorna tranzicija: Učenici s invaliditetom dobivaju podršku kako bi se osigurala djelotvorna tranzicija od učenja u školi do stručnog i visokog obrazovanja, i konačno do zapošljavanja. Razvijaju se učeničke sposobnosti i povjerenje i učenicima se osigurava razumno prilagođavanje i jednakost u pogledu postupaka ocjenjivanja i ispitivanja kao potvrde njihovih sposobnosti i postignuća na ravnopravnoj osnovi s drugima.

Tranzicija u obrazovanju za učenika s teškoćom u razvoju/invaliditetom znači ispunjavanje prava na personalizirani odgoj i obrazovanje, razumnu prilagodbu te identifikaciji i uklanjanje prepreka koje onemogućavaju dostizanje individualnih ciljeva. Uključivanjem djeteta u proces planiranja, njegove porodice, vršnjaka i odraslih koji ga najbolje poznaju stvaraju se uvjeti za osobno usmjereno planiranje i pristupe koji  povećavaju osjećaj pripadnosti zajednici u kojoj osoba uči i djeluje.

Tranzicija je koordiniran set aktivnosti za dijete s teškoćama u razvoju koji  je:

 • usmjeren na rezultate
 • fokusiran na poboljšanje akademskog i funkcionalnog uspjeha
 • zasnovan na individualnim potrebama, snagama, željama i interesiranjima učenika
 • uključuje instrukcije, relevantne servise podrške, iskustveno učenje u zajednici

Planiranje inkluzivne tranzicije bazirano je na sljedećim principima:

 • svako dijete zaslužuje podršku prilikom perioda tranzicije – kada dijete ima potrebnu podršku proces tranzicije i adaptacije postaje lakši
 • odnosi su ključni – kvalitetna tranzicija bazirana je na međusobnom povjerenju i uvažavanju
 • uvažavanje identiteta djeteta – svako dijete je individua, a tranzicijski planovi trebaju biti fleksibilni i odgovoriti na potrebe djeteta
 • značaj saradnje – u kreiranje tranzicijskih planova uključiti dijete, roditelje/staratelje, nastavnike, stručnjake, vršnjake
 • otvorena komunikacija i okruženje bez barijera
 • efektivno planiranje vremena za izradu tranzicijskih planova
 • pitajte djecu – ključno je pitati dijete šta treba i aktivno slušati

Priručnici za roditelje

Programi za roditelje

Program podrške roditeljstvu je skup aktivnosti koje Udruženje „DUGA“ provodi kako bi se pružila podrška roditeljima u njihovoj ulozi. Cilj programa je pomoći roditeljima u razvoju vještina, znanja i samopouzdanja kako bi se bolje nosili s izazovima roditeljstva i osigurali optimalan rast i razvoj djece.

Aktivnosti koje su dio programa podrške roditeljstvu:

 1. Edukativni seminari i radionice: Edukativni programi koji obuhvaćaju teme kao što su uloga roditelja u razvoju socio emocionalnih vještina djece, izazovno ponašanje djeteta – uloga roditelja u regulaciji ponašanja, asertivna komunikacija u porodici i komunikacijske vještine, odgojni stilovi i postavljanje granica u porodici, rješavanje sukoba i sl. Roditeljima se pružaju informacije, stručni savjeti i prilika za razmjenu iskustava s drugim roditeljima.
 2. Grupna podrška: Susreti roditelja u grupama gdje se mogu osjećati podržano i razgovarati o svojim iskustvima, izazovima i radostima roditeljstva. Ove grupe pružaju emocionalnu podršku, dijeljenje resursa, praktične savjete i priliku za povezivanje s drugim roditeljima.
 3. Individualno savjetovanje: Roditeljima se pruža mogućnost individualnog savjetovanja s profesionalcima savjetnikom, pedagogom, psihoterapeutom. Ovo omogućuje roditeljima da razgovaraju o svojim specifičnim izazovima i dobiju prilagođene strategije i podršku.
 4. Informacijski materijali: Pisani materijali, brošure, knjige ili online resursi s korisnim informacijama o roditeljstvu, razvoju djeteta i sl. Ovi materijali pomažu roditeljima da se educiraju i informiraju o najnovijim spoznajama i praksama.
 5. Partnerstvo s lokalnim zajednicama: Program podrške roditeljstvu kroz saradnju s lokalnim organizacijama, školama, vrtićima i drugim institucijama koje brinu o djeci.

Priručnici za roditelje