Dan: 16. Maja 2020.

Indikatori inkluzivnog obrazovanja

“Indikatori za praćenje implementacije inkluzivnog obrazovanja u skladu s članom 24 Konvencije o pravima osoba s invaliditetom” su izrađeni u okviru projekta „Kvalitetno inkluzivno obrazovanje – sada!“ kojeg Udruženje “DUGA” realizuje u partnerstvu s MyRight-Empowers people with disabilities, a uz finansijsku podršku Light for the World, Austrijske razvojne agencije i Kahane Foundation. U izradi dokumenta učestvovali predstavnici/e svih nivoa […]