Kategorija: Projekti

Masovni otvoreni online kurs (MOOK) – inkluzivno obrazovanje u digitalnom dobu

Projekat “Digitalizacija i inkluzivno obrazovanje: Da niko ne ostane isključen u digitalnoj eri” (DigIn), usmjeren je na povećanje učešća učenika s invaliditetom u digitalnom obrazovanju. Fokus je na “Inovativnim praksama u digitalnoj eri”, a tiče se osnaživanja nastavnika i njegovanja socijalne inkluzije. U projektu učestvuju tri visokoškolske ustanove, jedna škola i dvije nevladine organizacije iz […]

Jačanje mreže podrške za djecu i mlade s teškoćama u razvoju

U cilju stvaranja mreže podrške projekat će biti usmjeren na poboljšanje obrazovnih i socijalnih usluga za djecu i mlade s teškoćama u razvoju/invaliditetom kroz jačanje usluga sistema i osnaživanje organizacija civilnog društva za zagovaranje u oblasti socijalne inkluzije. Projekat odgovara na prepoznate potrebe ranjive kategorije djeca i mladi s teškoćama u razvoju (Strategija razvoja grada […]

Borba protiv socijalne isključenosti i pristup obrazovanju za djecu u riziku od socijalne isključenosti za vrijeme COVID-19

Inkluzija djece s invaliditetom je uspješna kada su ona uključena u svoju vršnjačku grupu. Osobno usmjerene metodologije koje primjenjuju nastavnici u inkluzivnom okruženju osiguravaju usklađenost s Članom 24. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, s naročitim fokusom na Učešće djece s invaliditetom u obrazovanju. Kako je nastao projekat Indikatori inkluzivnog obrazovanja kreirani na državnom nivou, […]

Digitalizacija i inkluzivno obrazovanje

Projekat “Digitalizacija i inkluzivno obrazovanje: Da niko ne ostane isključen u digitalnoj eri” (DigIn), usmjeren je na povećanje učešća učenika s invaliditetom u digitalnom obrazovanju. Fokus na “Inovativnim praksama u digitalnoj eri” tiče se osnaživanja nastavnika i njegovanja socijalne inkluzije. Partnerski projekat Učenje na daljinu – učenje od kuće Države širom svijeta su u cilju […]