Pojednostavljeno predstavljanje Indikatora za praćenje inkluzivnog obrazovanja

Predstavljamo prvi dokument napravljen u obliku lakom za čitanje koji se tiče tematike koja obrađuje inkluzivno obrazovanje u Bosni i Hercegovini. Važnost dokumenta „Indikatori za praćenje implementacije inkluzivnog obrazovanja u skladu sa članom 24 Konvencije o pravima osoba s invaliditetom“, kao materijala i alata za zagovaranje za kvalitetno inkluzivno obrazovanje, je prepoznata među obrazovnim institucijama, organizacijama osoba s invaliditetom kao i onima koje okupljaju roditelje djece s različitim invaliditetom. Dokument je izrađen kroz sadaradnju Udruženja “DUGA” i MyRight – Empowers People with Disabilities.

Oblik predstavljanja teksta koji je lak za čitanje ili „EASY TO READ“ je vrijedan i važan način na koji se dugački i kompleksni tekstovi mogu predstaviti na kraći i jasniji način. Ova tehnika je vrlo važna u osiguravanju prava osoba s invaliditetom na pristupačne informacije.

Klikom na sliku preuzimate dokument u pdf-u

Dokument u “easy to read” obliku objašnjava o čemu govori dokument “Indikatori za praćenje implementacije inkluzivnog obrazovanja”, koje informacije sadrži, kako može pomoći Ministarstvima obrazovanja i ko ih sve može koristiti u svom radu.

U izradi ovog pojednostavljenog dokumenta su učestvovale organizacije MyRight – Empowers People with Disabilities i Udruženje „Život s Down sindromom FBiH“.