Škola u kojoj svako dijete dobija svu podršku

Dragi roditelji,

Najvažniji kotačić u životu naše djece su roditelji i obitelj!

Djeca uče od nas, mi smo njihove vodilje kroz život. Moramo biti primjer kako da postanu što snažnije osobe, pune samopouzdanja i vjere u svoje mogućnosti.

Biti roditelj djeteta sa invaliditetom je iskustvo koje vas pozitivno mijenja, obogaćuje i spaja obitelj kao nikad prije.

Uči nas kako nesavladive prepreke savladati. Mi, roditelji djece sa invaliditetom, nemamo mogućnost odustajanja; može se posustati i umoriti ali odustati ne može.

Na svom primjeru sam uvidio koliki se napredak može postići ako sve osobe uključene u obrazovni sistem rade zajedno za dobrobit djeteta u samo dva tjedna!

Pitam se kakav bi rezultat dijete postiglo da je imalo podršku čitavu školsku godinu… Koliko svi zajedno možemo naučiti iz tog rada.

Ono gdje mi roditelji često pravimo grešku je da sebe i svoje dijete prilagođavamo sistemu. Sistem se treba prilagoditi djetetu. Tu trebamo mijenjati stav i insistirati na promjenama i prilagođavanju sistema našoj djeci. Također, ne možemo očekivati da sav teret obrazovanja preuzmu nastavnici u školama bez pomoći cjelokupnog sistema.

Uvjeren sam da obrazovni sistem može i mora snažno raditi i promicati bolju i sadržajniju edukaciju nastavnika i asistenata u nastavi, a učenicima s invaliditetom osigurati razumnu prilagodbu uz kvalitetne prilagođene nastavne planove i programe, razvijati bolje kurikulume, ukloniti arhitektonske barijere i  tako poštivati osnovna prava svih učenika na obrazovanje. Moraju se donositi novi zakonski i podzakonski akti i primjenjivati postojeći za što kvalitetnije inkluzivno obrazovanje.

Naše društvo mora prihvatiti da je inkluzivno obrazovanje pravo svakog djeteta s invaliditetom. Jačanjem kompetencija svake osobe i kvalitetnog osposobljavanja za daljnji život, država bi sa sigurnošću učinila veliki korak ka poštivanju konvencija i osnovnih prava osoba s invaliditetom, a što je još važnije imali bi osobe sposobne za rad i samostalan život što u konačnici doprinosi bogatstvu društva i države.

Vidjeli smo u uvjetima pandemije COVID-19 koliko je krhak naš sistem obrazovanja, koliko je važna uloga roditelja u učenju djeteta i savladavanju nastavnog gradiva. Samo zajedničkim radom stručnih osoba, učitelja i roditelja omogućeno je uspješno savladavanje nastavnog gradiva.

Dragi roditelji, probudite se!
Zajedno smo snaga koja pokreće promjene prema kvalitetnom inkluzivnom obrazovanju!

Igor Ledić

Roditelj djeteta s invaliditetom