Inkluzivna tranzicija – Analiza prepreka

Utjecaj tranzicije u obrazovanju na učenike

Tranzicija iz razredne u predmetnu nastavu je izazov za svako dijete. U uzrastu kada prelazi u predmetnu nastavu, dijete doživljava razvojne promjene koje obuhvataju fiziološke promjene, kao i njegov odnos prema sebi i drugima: roditeljima, nastavnicima, vršnjacima. Prelaskom u predmetnu nastavu, dijete mora odgovoriti izazovima na emocionalnom, socijalnom, spoznajnom i fizičkom planu, te se prilagoditi novonastalim okolnostima. Odvaja se od učitelja s kojim je proveo četiri ili pet godina i uspostavlja komunikaciju sa više nastavnika, pri čemu istovremeno mora da se prilagodi drugačijim očekivanjima, većem opterećenju usljed povećanog broja predmeta, kao i drugačije izloženim i organizovanim nastavnim sadržajima. Istraživanja pokazuju da u predmetnoj nastavi uspjeh često opada, odjeljenje koje je funkcionisalo kao zajednica se raslojava, stara prijateljstva se prekidaju, nova nastaju, i javlja se rivalstvo. Stres zbog prelaska u predmetnu nastavu pojačava se još više ako u školi postoji praksa formiranja novih odjeljenja.

Inkluzivna tranzicija

Jedna od osnovnih karakteristika inkluzivnog obrazovanja (prema Općem komentaru Komiteta za prava osoba s invaliditetom UN na član 24. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom) je:

Djelotvorna tranzicija: Učenici s invaliditetom dobijaju podršku kako bi se osigurala djelotvorna tranzicija od učenja u školi do stručnog i visokog obrazovanja, i končano do zapošljavanja. Razvijaju se učeničke sposobnosti i povjerenje i učenicima se obezbjeđuje razumno prilagođavanje i jednakost u pogledu postupaka ocjenjivanja i ispitivanja kao potvrde njihovih spsobnosti i postignuća na ravnopravnoj osnovi s drugima.

Procjena početnog stanja

Početna aktivnost projekta “Inkluzivna tranzicija za dijete i porodicu” uz podršku Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS, bila je procjena prepreka u tranziciji učenika iz razredne u predmetnu nastavu u osnovnim školama Kantona Sarajevo. Predstavljamo izvještaj “Analiza prepreka prilikom tranzicije iz razredne u predmetnu nastavu u školama u Kantonu Sarajevo”.

U istraživanju je učestvovala 21 osnovna škola u Kantonu Sarajevo. Upitnik za nastavnike popunio je 181 nastavnik. Upitnik za roditelje/staratelje popunile su ukupno 564 osobe. Upitnik za učenike popunilo je ukupno 549 učenika. Ciljevi provedbe procjene početnog stanja su:
• dobiti pregled i analizu prepreka s kojima se suočavaju nastavnici, učenici i roditelji u procesu tranzicije iz razredne u predmetnu nastavu
• identificirati izazove u planiranju inkluzivne tranzicije u osnovim školama

Predstavljamo Vam i sažetak ovog istraživanja, te preporuke za planiranje tranzicije u obrazovanju.