Arhive: Services

Programi za roditelje

"Program podrške roditeljstvu"

Program podrške roditeljstvu je skup aktivnosti koje Udruženje „DUGA“ provodi kako bi se pružila podrška roditeljima u njihovoj ulozi. Cilj programa je pomoći roditeljima u razvoju vještina, znanja i samopouzdanja kako bi se bolje nosili s izazovima roditeljstva i osigurali optimalan rast i razvoj djece.

POZIVAMO VAS NA RAZMJENU ISKUSTAVA I ZNANJA KOJA ĆE VAS OSNAŽITI U RODITELJSKOJ ULOZI. DA VAM BUDEMO PODRŠKA U RODITELJSTVU. 

Aktivnosti koje su dio programa podrške roditeljstvu:

Edukativni programi koji obuhvaćaju teme kao što su: 

 

 • uloga roditelja u razvoju socio emocionalnih vještina djece, 
 • izazovno ponašanje djeteta – uloga roditelja u regulaciji ponašanja, 
 • asertivna komunikacija u porodici i komunikacijske vještine, 
 • odgojni stilovi i postavljanje granica u porodici, 
 • rješavanje sukoba,
 • pomozite djetetu da gradi odnose s vršnjacima. 

Roditeljima se pružaju informacije, stručni savjeti i prilika za razmjenu iskustava s drugim roditeljima.

Susreti roditelja u grupama gdje se mogu osjećati podržano i razgovarati o svojim iskustvima, izazovima i radostima roditeljstva. Ove grupe pružaju emocionalnu podršku, dijeljenje resursa, praktične savjete i priliku za povezivanje s drugim roditeljima.

Roditeljima se pruža mogućnost individualnog savjetovanja. Ovo omogućuje roditeljima da razgovaraju o svojim specifičnim izazovima i dobiju prilagođene strategije i podršku.

Pisani materijali, brošure, knjige ili online resursi s korisnim informacijama o roditeljstvu, razvoju djeteta i sl. Ovi materijali pomažu roditeljima da se educiraju i informiraju o najnovijim spoznajama i praksama.

Program podrške roditeljstvu kroz saradnju s lokalnim organizacijama, školama, vrtićima i drugim institucijama koje brinu o djeci.

Priručnici za roditelje

  Programi za djecu i mlade

  "Osobno usmjereno planiranje"

  OSOBNO USMJERENO PLANIRANJE je proces definiranja ciljeva, identificiranja resursa i izrada strategija za postizanje tih ciljeva.

  Ova metoda planiranja fokusira se na dijete/mladu osobu, njegove osobne ambicije, vrijednosti i želje. Može uključivati saradnju s porodicom, prijateljima, stručnjacima i drugim relevantnim osobama kako bi se osiguralo da se ostvare definirani ciljevi i postigne bolje kvaliteta života.

  Koristi osobno usmjerenog planiranja za dijete/mladu osobu:

  Osobno usmjereno planiranje pruža osobama osjećaj kontrole nad vlastitim životom. Omogućuje im da aktivno sudjeluju u procesu donošenja odluka i izrade planova kako bi ostvarili svoje ciljeve. To povećava njihov osjećaj samopoštovanja i samopouzdanja

  Ova metoda planiranja prepoznaje jedinstvene potrebe, interese, snage i preferencije svake osobe. Planiranje se temelji na individualnim ciljevima i željama, pružajući prilagođena rješenja koja odražavaju specifične potrebe svakog pojedinca.

   Osobno usmjereno planiranje potiče autonomiju osobe. Ona ima priliku definirati vlastite ciljeve i odabrati strategije za njihovo ostvarenje. Osoba može donositi odluke o tome kako će se koristiti dostupnim resursima i podrškom te kako će organizirati vlastiti život.

  Ovim procesom planiranja cilj je poboljšati kvalitetu života osobe. Identificiraju se područja koja su važna za osobu i razvijaju se strategije za njihovo ostvarenje. Osoba može postići veću samostalnost, zadovoljstvo, povezanost s drugima i općenito veće zadovoljstvo životom.

  Osobno usmjereno planiranje omogućuje identifikaciju potrebnih resursa, podrške i usluga kako bi se osiguralo da osoba dobije adekvatnu podršku za ostvarenje svojih ciljeva. Ova metoda pomaže u usklađivanju dostupnih resursa s individualnim potrebama osobe, čime se povećava učinkovitost i relevantnost podrške koju prima.

   

   

  Osobno usmjereno planiranje obično uključuje sljedeće korake:

  1. Identifikacija ciljeva i želja: Prvi korak je razgovor s osobom kako bi se identificirali njezini ciljevi, snage, interesi i želje. Ovdje se postavlja pitanje što osoba želi postići u svom životu i koje su joj važne vrijednosti. Može se koristiti razgovor, intervju, upitnici ili drugi načini komunikacije kako bi se dobila što jasnija slika o tome što je za tu osobu važno.
  2. Evaluacija trenutnog stanja: Sljedeći korak je procjena trenutnog stanja osobe, uključujući postojeće resurse, podršku i prepreke. Ovdje se razmatraju trenutne vještine, znanja, dostupne usluge i podrška, kao i bilo kakve prepreke koje bi mogle utjecati na postizanje ciljeva. Ovo je važno kako bi se identificirale mogućnosti i ograničenja te kako bi se plan prilagodio stvarnim uvjetima.
  3. Razvoj plana djelovanja: Na temelju identificiranih ciljeva i procjene trenutnog stanja, izrađuje se plan djelovanja. Ovaj plan uključuje konkretne korake i strategije koje će osoba poduzeti kako bi postigla svoje ciljeve. Plan bi trebao biti realan, mjerljiv, dostižan i vremenski ograničen.
  4. Identifikacija podrške i resursa: U ovom koraku identificiraju se resursi, podrška i usluge koje su potrebne za ostvarenje ciljeva. To može uključivati angažman obitelji, prijatelja, stručnjaka ili drugih relevantnih osoba koje mogu pružiti podršku i pomoć. Također se identificiraju dostupne usluge i organizacije koje mogu pružiti potrebne resurse.
  5. Implementacija i praćenje: Nakon razvoja plana, osoba započinje s implementacijom koraka i strategija definiranih u planu. Važno je pratiti napredak i prilagođavati plan prema potrebi. Redovito praćenje omogućuje procjenu postignuća ciljeva i eventualno prilagođavanje plana kako bi se osiguralo daljnje napredovanje.
  6. Revizija i prilagodba: Planiranje je dinamičan proces, stoga je važno povremeno pregledati i revidirati plan kako bi se odrazile promjene u ciljevima, potrebama ili okolini. Osoba može razgovarati s podrškom i sarađivati ​​s timom stručnjaka kako bi prilagodila plan prema novim saznanjima i identificiranim potrebama.

  Programi za djecu i mlade

  "Moj krug podrške"
   

  Program „Krug podrške“ kreiran je u cilju razvoja životnih vještina kod djece i mladih. Kroz Krug podrške gradimo podržavajuće odnose i njeguju prijateljstvo i saradnju. Vježbanje životnih vještina je usmjereno na razvoj psihosocijalnih vještina da bismo se uspješno nosili sa zahtjevima i izazovima svakodnevnog života.

  Potreba za razvojem životnih vještina kod djece i mladih je naglašena u Konvenciji o pravima djeteta.

   

  Životne vještine su psihosocijalne sposobnosti pomoću kojih na prihvatljiv način odgovaramo zahtjevima i izazovima svakodnevnog života, zalažući se za svoje mentalno i tjelesno zdravlje (Svjetska zdravstvena organizacija).

  Dijete koje ima razvijene životne vještine je:

  Cilj nam je pružiti podršku djetetu i mladoj osobi na putu rasta i razvoja, i uz odabrane tehnike i metode iz savremene pedagogije i psihologije pokazati  djetetu/mladoj osobi kako: 

  Programi za djecu i mlade

  "Herojsko putovanje"
   

  BUDI JUNAK SVOJE PRIČE – Kreni s DUGOM na Herojsko putovanje

  Kao roditelji i edukatori s višegodišnjim iskustvom u radu s djecom i porodicama svjesni smo izazova kojI sa sobom nosI brzi razvoj društva i utjecaja koji mogu imati  na naše živote, a  posebno na živote djece.

  Znamo da su roditelji uplašeni i zabrinuti, a djeca zbunjena sadašnjošću i budućnostu.  Sigurno se pitaju kako će izgledati svijet kada njihova djeca zakorače u društvo odraslih i hoće li biti spremni za izazove svoga doba. 

  Šta god da se desi, kako god svijet bude izgledao za 5, 10, 20 ili 30 godina, možemo pripremiti djecu i adolescente za ono što je pred njima, bez obzira koliko svijet tada bude izazovan i drugačiji.

  Zato smo kreirali jedinstveni program HEROJSKO PUTOVANJE koji će djecu i adolescente na zanimljiv i interaktivan način povesti u svijet njihovih mističnih juinaka koji su odolili iskušenjima i osnažili svoje unutrašnje biće. 

  Program „Herojsko putovanje“ nastao je na osnovu dugogodišnjeg iskustva i znanja iz oblasti pedagogije, savremene psihologije, coachinga u obrazovanju i neuro – lingvističkog programiranja.

  Cilj Herojskog putovanje je omogućiti djetetu da: 

  • Analizira probleme i uspješno ih rješava 
  • Suočava se sa strahovima i preprekama 
  • Planira svoje djelovanje ka ostvarivanju ciljeva 
  • Uspješno se nosi s kritikom, neuspjehom i pritiskom vršnjaka 
  • Uspostavlja i gradi kvalitetne odnose s vršnjacima 
  • Razvija samopouzdanje i samopoštovanje 
  • Obogati svoj unutrašnji svijet da bi bilo spremo za izazove vanjskog svijeta

  Ukoliko se ne odlučite da prijavite vaše dijete za ovaj program, ono propušta priliku da u grupi vršnjaka doživi iskustvo putovanja u svijet vlastitih mogućnosti, snova i nada. 

  S druge strane, učešćem u programu vaše dijete postaje samosvjesnije uz vještine koje će mu omogućiti bolji školski uspjeh, stvaranje i održavanje radnih navika,  kvalitetnije odnose u grupi posebno vršnjačkoj.

   Programi za profesionalce koji rade s djecom i mladima

   "Metodologija Krugovi prijatelja-program vršnjačke podrške"

   Vjerujemo da osviještene  odrasle osobe mogu pružiti podršku djeci i mladima na njihovom putu rasta i razvoja u društvu koje prolazi kroz različite procese društvene transformacije. Krug prijatelja je prepoznatljiv program obuke koji se  fokusira na lične potrebe i interesovanja pojedinca koja su u skladu sa socijalnim promjenama koje zahtijevaju kontinuirano učenje i preispitivanje  uvjerenja i vrijednosti. 

   Metodologija Krugovi prijatelja je trening iz oblasti socijalne inkluzije za sve profesionalce koji rade s djecom i mladima. Krugovi prijatelja je pristup za formiranje prijateljstva za svako dijete i mladu osobu koja doživljava izoliranost u vršnjačkom  okruženju. To je način za socijalno uključivanje djece i mladih koji imaju izazove u ostvarivanju kontakta i građenju vršnjačkih odnosa. 

   Učešćem u obuci preko 450 odgajatelja i nastavnika je:

   Metodologija “Krugovi prijatelja” je izuzetno efikasna u pedagoškom radu s djecom i mladima: 

   Metodologija Krugovi prijatelja ima za cilj da:

   U krugu prijatelja djeca razvijaju:

    

   Sadržaji obuke se realiziraju prema andragoškim standardima uz primjenu adekvatnih interaktivnih nastavnih metoda, gdje je polaznik u središtu nastavnog procesa aktivno sudjelujući u diskusijama i refleksijama na iskustva.

   ISKUSTVA

   “Ovo je metodologija koju ću sigurno primijeniti u svom radu.”

   “Hvala vam što ste nas podsjetili koliko je važno pitati djecu i pustiti ih da sami pronalaze rješenja za određene probleme.”

   “Svaka škola bi trebala proći ovu obuku, jer govori o životno važnim temama. Ne govori o ocjenama i školskim postignućima, već o sreći i zadovoljstvu svakog djeteta.”

   Programi za profesionalce koji rade s djecom i mladima

   "Inkluzivna tranzicija za djecu i mlade"

   Inkluzivna tranzicija je trening iz oblasti socijalne inkluzije za sve profesionalce koji rade s djecom i mladima.

   Pravimo mrežu podrške za dijete i osiguravamo sigurnu tranziciju: 

   • U toku odgojno-obrazovnog procesa
   • Prilikom završetka školovanja – prelazak na tržište rada

   Tranzicijskim planovima kreiramo uslove za uspješnu adaptaciju djeteta u periodu tranzicije. Neophodno je sagledati lične karakteristike djeteta: snage i potrebe, način učenja, osobine ličnosti, socijalizacije i prilagođavanja, iskustva u životnim situacijama, želje, interesovanja te moguće strahove i dileme vezane za proces tranzicije. 

   Ovakav oblik planiranja podrške u fokus stavlja dijete i njegove potrebe, dozvoljavajući mu da samostalno odredi smjer u kojem želi razvijati vlastiti život. Teži se  poboljšanju kvalitete života djeteta te jačanju i ostvarivanju  planiranih ciljeva.

   Postupci nisu striktno propisani, već su usmjereni prema osobi koja istovremeno upravlja planom i aktivnostima. Planiranje ovisi o osobi, njenoj porodici, prijateljima i stručnjacima te pruža dovoljno vremena za upoznavanje same osobe i zajedničko kreiranje kvalitetnog plana. Alati osobno usmjerenog planiranja su idealni za proces tranzicije i planiranja podrške za dijete. 

   Tranzicija je koordiniran set aktivnosti za dijete koji  je:

   • usmjeren na rezultate
   • fokusiran na poboljšanje akademskog i funkcionalnog uspjeha
   • zasnovan na individualnim potrebama, snagama, željama i interesiranjima djeteta 
   • uključuje instrukcije, relevantne servise podrške, iskustveno učenje u zajednici

   Planiranje inkluzivne tranzicije bazirano je na sljedećim principima:

   • svako dijete zaslužuje podršku prilikom perioda tranzicije – kada dijete ima potrebnu podršku proces tranzicije i adaptacije postaje lakši
   • odnosi su ključni – kvalitetna tranzicija bazirana je na međusobnom povjerenju i uvažavanju
   • uvažavanje identiteta djeteta – svako dijete je individua, a tranzicijski planovi trebaju biti fleksibilni i odgovoriti na potrebe djeteta
   • značaj saradnje – u kreiranje tranzicijskih planova uključiti dijete, roditelje/staratelje, nastavnike, stručnjake, vršnjake
   • otvorena komunikacija i okruženje bez barijera
   • efektivno planiranje vremena za izradu tranzicijskih planova
   • pitajte djecu – ključno je pitati dijete šta treba i aktivno slušati

   Programi za profesionalce koji rade s djecom i mladima

   "Komunikacija i odnosi u timu-iskustvene radionice"

   Unaprjeđenjem vještina komunikacija do boljeg i kvalitetnijeg radnog procesa

   Cilj radionica je da polaznice i polaznici unaprijede znanja i vještine iz oblasti komunikacija, što će im pomoći u njihovom daljnjem radu, s obzirom na prirodu njihovog posla. Tokom iskustvenih radionica na temu “Komunikacija i odnosi” govorimo o svjesnoj komunikaciji, te o razumijevanju različitih pozicija unutar organizacija.

   Koristi za učesnike: 

   Pomaže učesnicama i učesnicima da razumiju različite aspekte timskog rada, uključujući uloge, komunikaciju, konflikt i saradnju. To im omogućava da postanu svjesni učesnici i da prilagode svoje ponašanje kako bi poboljšali timsku učinkovitost.

   Komunikacija je ključna za uspješan timski rad. Trening timskog rada može pomoći učesnicima da razviju vještine aktivnog slušanja, jasnog izražavanja ideja, postavljanja pitanja i konstruktivne povratne informacije. To poboljšava sposobnost učinkovite komunikacije unutar tima.

   Trening potiče saradnju među učesnicima. Kroz aktivnosti kao što su timski zadaci, grupne vježbe i radionice, učesnici uče kako raditi zajedno, dijeliti odgovornost, podržavati jedni druge i rješavati probleme kao tim

   Konflikti su neizbježan dio timskog rada. Iskustvene radionice mogu pomoći učesnicima da razumiju prirodu konflikta, razviju vještine u rješavanju sukoba i izgradnji konstruktivnih odnosa unutar tima. To omogućava produktivno rješavanje konflikata i održavanje harmoničnog radnog okruženja.

   Kada su članovi tima obučeni u timskom radu, to može rezultirati povećanom produktivnošću tima.

   Razvoj vještina vođenja tima. Uče o važnim aspektima liderstva, kao što su motivacija, delegiranje, vođenje sastanaka i poticanje timskog duha. To može imati koristi ne samo za vođe timova, već i za sve članove organizacije.

   Pomaže učesnicima da razumiju i cijene različitosti unutar tima. Učesnici uče da svaki član tima ima svoje jedinstvene perspektive, vještine i iskustva te da to može biti snaga tima. Razumijevanje različitosti promovira inkluzivno okruženje gdje se svi članovi tima osjećaju prihvaćeno i podržano.

   Tranzicija u odgoju i obrazovanju

   Jedna od osnovnih karakteristika inkluzivnog obrazovanja (prema Općem komentaru Odbora za prava osoba s invaliditetom UN na član 24. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom) je djelotvorna tranzicija: Učenici s invaliditetom dobivaju podršku kako bi se osigurala djelotvorna tranzicija od učenja u školi do stručnog i visokog obrazovanja, i konačno do zapošljavanja. Razvijaju se učeničke sposobnosti i povjerenje i učenicima se osigurava razumno prilagođavanje i jednakost u pogledu postupaka ocjenjivanja i ispitivanja kao potvrde njihovih sposobnosti i postignuća na ravnopravnoj osnovi s drugima.

   Tranzicija u obrazovanju za učenika s teškoćom u razvoju/invaliditetom znači ispunjavanje prava na personalizirani odgoj i obrazovanje, razumnu prilagodbu te identifikaciji i uklanjanje prepreka koje onemogućavaju dostizanje individualnih ciljeva. Uključivanjem djeteta u proces planiranja, njegove porodice, vršnjaka i odraslih koji ga najbolje poznaju stvaraju se uvjeti za osobno usmjereno planiranje i pristupe koji  povećavaju osjećaj pripadnosti zajednici u kojoj osoba uči i djeluje.

   Tranzicija je koordiniran set aktivnosti za dijete s teškoćama u razvoju koji  je:

   • usmjeren na rezultate
   • fokusiran na poboljšanje akademskog i funkcionalnog uspjeha
   • zasnovan na individualnim potrebama, snagama, željama i interesiranjima učenika
   • uključuje instrukcije, relevantne servise podrške, iskustveno učenje u zajednici

   Planiranje inkluzivne tranzicije bazirano je na sljedećim principima:

   • svako dijete zaslužuje podršku prilikom perioda tranzicije – kada dijete ima potrebnu podršku proces tranzicije i adaptacije postaje lakši
   • odnosi su ključni – kvalitetna tranzicija bazirana je na međusobnom povjerenju i uvažavanju
   • uvažavanje identiteta djeteta – svako dijete je individua, a tranzicijski planovi trebaju biti fleksibilni i odgovoriti na potrebe djeteta
   • značaj saradnje – u kreiranje tranzicijskih planova uključiti dijete, roditelje/staratelje, nastavnike, stručnjake, vršnjake
   • otvorena komunikacija i okruženje bez barijera
   • efektivno planiranje vremena za izradu tranzicijskih planova
   • pitajte djecu – ključno je pitati dijete šta treba i aktivno slušati

   Priručnici za roditelje

   Programi za roditelje

   Program podrške roditeljstvu je skup aktivnosti koje Udruženje „DUGA“ provodi kako bi se pružila podrška roditeljima u njihovoj ulozi. Cilj programa je pomoći roditeljima u razvoju vještina, znanja i samopouzdanja kako bi se bolje nosili s izazovima roditeljstva i osigurali optimalan rast i razvoj djece.

   Aktivnosti koje su dio programa podrške roditeljstvu:

   1. Edukativni seminari i radionice: Edukativni programi koji obuhvaćaju teme kao što su uloga roditelja u razvoju socio emocionalnih vještina djece, izazovno ponašanje djeteta – uloga roditelja u regulaciji ponašanja, asertivna komunikacija u porodici i komunikacijske vještine, odgojni stilovi i postavljanje granica u porodici, rješavanje sukoba i sl. Roditeljima se pružaju informacije, stručni savjeti i prilika za razmjenu iskustava s drugim roditeljima.
   2. Grupna podrška: Susreti roditelja u grupama gdje se mogu osjećati podržano i razgovarati o svojim iskustvima, izazovima i radostima roditeljstva. Ove grupe pružaju emocionalnu podršku, dijeljenje resursa, praktične savjete i priliku za povezivanje s drugim roditeljima.
   3. Individualno savjetovanje: Roditeljima se pruža mogućnost individualnog savjetovanja s profesionalcima savjetnikom, pedagogom, psihoterapeutom. Ovo omogućuje roditeljima da razgovaraju o svojim specifičnim izazovima i dobiju prilagođene strategije i podršku.
   4. Informacijski materijali: Pisani materijali, brošure, knjige ili online resursi s korisnim informacijama o roditeljstvu, razvoju djeteta i sl. Ovi materijali pomažu roditeljima da se educiraju i informiraju o najnovijim spoznajama i praksama.
   5. Partnerstvo s lokalnim zajednicama: Program podrške roditeljstvu kroz saradnju s lokalnim organizacijama, školama, vrtićima i drugim institucijama koje brinu o djeci.

   Priručnici za roditelje