Tranzicija u obrazovanju – preporuke

Tranzicija u odgoju i obrazovanju podrazumijeva situacije kada dijete prelazi:

  • iz kućnog okruženja ili predškolske ustanove u osnovnu školu
  • iz razredne u predmetnu nastavu
  • iz osnovne u srednju školu
  • iz srednje škole na visokoškolsku instituciju.

Planskom i strukturiranom tranzicijom u odgoju i obrazovanju smanjuje se mogućnost nepredvidljivih situacija i izazova za dijete i porodicu, ali isto tako i za školu i nastavno osoblje.  Proces tranzicije utječe na to kakva će biti adaptacija učenika na novu sredinu, zahtjeve i očekivanja, te da li će se uspostaviti osnove za uspješno školovanje.

Preporuke za učenike odnose se na svakodnevne situacije u porodici, s prijateljima, u školi i samostalnom pronalaženju informacija

 

Preporuke za roditelje/staratelje odnose se na usvajanje potrebnih vještina u svakodnevnim situacijama:

Preporuke za nastavnike odnose se na situacije, odnose i postupke, koje učenicima mogu olakšati prelazak iz razredne u predmetnu nastavu: