fbpx
09/07/2021

Tematski zbornik – Inkluzivna tranzicija u odgoju i obrazovanju

Tematski zbornik naučnih i stručnih radova na temu „Unapređenje kvalitete života djece i mladih“.
29/06/2021
Two girls hugging

Kako da razvijate socijalne vještine Vašeg prvačića

Koji su to preduslovi za razvoj društvenih vještina i šta roditelji mogu uraditi da dijete usvoji ove vještine do polaska u školu?
04/05/2021

Inkluzivna tranzicija – animacija

Predstavljanje "Smjernica i preporuka za planiranje inkluzivne tranzicije u obrazovanju".
27/04/2021

Pojednostavljeno predstavljanje Indikatora za praćenje inkluzivnog obrazovanja

Prvi dokument napravljen u obliku lakom za čitanje koji se tiče tematike koja obrađuje inkluzivno obrazovanje u Bosni i Hercegovini.
04/04/2021

Obrasci – resursi za planiranje tranzicije u obrazovanju

Obrasci koji se nalaze u dokumentu "Smjernice i preporuke za planiranje inkluzivne tranzicije u odgoju i obrazovanju" dati su u pdf formatu, kako biste ih mogli preuzeti i štampati po potrebi.
04/04/2021

Tranzicija u obrazovanju – smjernice i preporuke

Smjernice i preporuke za planiranje inkluzivne tranzicije u obrazovanju su namijenjene svima koji rade s djecom i porodicama u periodu prelaska učenika iz razredne u predmetnu nastavu.