Tematski zbornik – Inkluzivna tranzicija u odgoju i obrazovanju

Od 25. do 27. 06. 2021. godine, u Sunčevom brijegu u Bugarskoj, održana je XII Međunarodna naučno-stručna konferencija „Unapređenje kvalitete života djece i mladih“. DUGA je imala čast predstaviti svoj stručni rad na temu “Inkluzivna tranzicija u odgoju i obrazovanju” na strani 389. tematskog zbornika koji je objavljen u sklopu konferencije. Rad autorica: Anke Izetbegović, Alme Kudra i Marine Nezirović, i kao i sve ostale koji su ovdje objavljeni pročitajte klikom na donju sliku.