Kategorija: Roditelji

Kako da razvijate socijalne vještine Vašeg prvačića

Zašto su socijalne vještine važne? Socijalne vještine su neophodne za svakodnevnu komunikaciju s drugima. Ta komunikacija se može odvijati verbalno i neverbalno (govor tijela, izrazi lica i sl.). Dobro razvijene socijalne vještine olakšavaju ponašanje u društvenim kontekstima i pomažu da se razumiju pravila komunikacije s drugima. Da bismo bolje razumjeli druge važno je da prepoznamo […]

Pojednostavljeno predstavljanje Indikatora za praćenje inkluzivnog obrazovanja

Predstavljamo prvi dokument napravljen u obliku lakom za čitanje koji se tiče tematike koja obrađuje inkluzivno obrazovanje u Bosni i Hercegovini. Važnost dokumenta „Indikatori za praćenje implementacije inkluzivnog obrazovanja u skladu sa članom 24 Konvencije o pravima osoba s invaliditetom“, kao materijala i alata za zagovaranje za kvalitetno inkluzivno obrazovanje, je prepoznata među obrazovnim institucijama, organizacijama osoba s invaliditetom kao i onima koje okupljaju […]

Tranzicija u obrazovanju – preporuke

Tranzicija u odgoju i obrazovanju podrazumijeva situacije kada dijete prelazi: iz kućnog okruženja ili predškolske ustanove u osnovnu školu iz razredne u predmetnu nastavu iz osnovne u srednju školu iz srednje škole na visokoškolsku instituciju. Planskom i strukturiranom tranzicijom u odgoju i obrazovanju smanjuje se mogućnost nepredvidljivih situacija i izazova za dijete i porodicu, ali isto tako […]

Fokus i koncentracija – neophodni za uspješno učenje

Djeca predškolskog uzrasta su veoma znatiželjna i puna energije. Prostor oko njih je predmet istraživanja i kao da se neprestano kreću s jedne aktivnosti na drugu. Vrijedi pravilo da koncentracija djeteta traje onoliko minuta koliko ima godina plus dva. S druge strane, sigurno ste imali priliku vidjeti dijete mlađeg uzrasta kako je „uronjeno“ u neku zabavnu aktivnost koja uključuje […]

Novi oblici rada s djecom s teškoćama u razvoju kod kuće

Nastavnici naglašavaju da raspored, senzorna podrška i saradnja sa porodicama pomažu prilikom uspostavljanja učenja na daljinu za vrijeme koronavirusa, kako bi učenje bilo prilagođeno potrebama svih učenika. Inkluzivnim obrazovanjem su obuhvaćena djeca različitog uzrasta, interesovanja, sposobnosti i teškoća, a za neke od njih su specifične individualne potrebe definisane njihovim individualnim/ individualiziranim obrazovnim programom. Pitanje je kako […]

Odgajam jer znam

S radošću predstavljamo materijal koji može unaprijediti vaše roditeljstvo i time vašem djetetu omogućiti radost odrastanja uz brižnog i snažnog roditelja. Ovo je naš poklon vama, prvim i najvažnijim odgajateljima i graditeljima sretnog djetinjstva. Odabrali smo zanimljive sadržaje koji će vas učvrstiti u ulozi roditelja, ali i pružiti značajne informacije i znanja o dječijem razvoju. Bit […]

Uloga odgajatelja u životu djeteta

Odgajatelji djecu susreću na početku staze obrazovanja, u periodu najintenzivnijeg rasta i razvoja. Uspostavljanjem dobrih temelja, njihova je uloga ključna u oblikovanju odgovornih ličnosti. Odlukom da dijete povjerite nekoj odgojno-obrazovnoj ustanovi, Vi doprinosite kvaliteti ranog rasta i učenja Vašeg djeteta. Odgajatelji/odgajateljice su važni zato što podstiču: Dostizanje razvojnih faza sukladno uzrastu djeteta Razvojne faze su određeni sklop […]