fbpx
29/06/2021
Two girls hugging

Kako da razvijate socijalne vještine Vašeg prvačića

Koji su to preduslovi za razvoj društvenih vještina i šta roditelji mogu uraditi da dijete usvoji ove vještine do polaska u školu?
27/04/2021

Pojednostavljeno predstavljanje Indikatora za praćenje inkluzivnog obrazovanja

Prvi dokument napravljen u obliku lakom za čitanje koji se tiče tematike koja obrađuje inkluzivno obrazovanje u Bosni i Hercegovini.
17/03/2021

Tranzicija u obrazovanju – preporuke

Šta možete učiniti da djetetu i porodici tranzicija iz razredne u predmetnu nastavu bude uspješna? Iz ugla učenika, roditelja/staratelja i nastavnika.
26/08/2020

Vrijeme je za školu – Da škola bude radost

Vodič za roditelje/ staratelje prvačića. Bitan je Vaš stav prema školi, odnos s djetetom i priprema za tranziciju.
03/06/2020

Fokus i koncentracija – neophodni za uspješno učenje

S polaskom u školu, za dijete postaje veoma bitno da može mirno da sjedi duže vremena, da prati instrukcije za rad i igru, te da reguliše svoje ponašanje. Na vama je dragi roditelji da se ove godine što više uključite u pripremu svog djeteta za polazak u školu.
01/04/2020

Novi oblici rada s djecom s teškoćama u razvoju kod kuće

Pitanje je kako obezbijediti odgovarajuću podršku za uspješno učenje na daljinu, s obzirom da svako dijete ima različite potrebe.